ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СЛУЖБОЮ У СПРАВАХ ДІТЕЙ:
- надання дозволів на вчинення правочинів, які стосуються майнових прав дітей;
- вирішення питання про визначення або зміну прізвища дитині за відсутності взаємної згоди батьків;
- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
- вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини;
- влаштування в державний заклад дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- встановлення і припинення опіки та піклування;
- вирішення питань щодо усиновлення;
- створення, поповнення прийомної сім'ї (ПС), дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ);
- надання висновку про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі;
- надання статусу дітям, які залишилися без батьківського піклування;
- надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім;
- надання витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- захист прав дітей у суді.

Новини