Штатний розпис

                                                                                               

 

                                                                                                 «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                                                                                                                          

                                                                                                 Штат в кількості   25    штатних одиниць

                                                                                                 з місячним фондом заробітної  плати

                                                                                                 за  посадовими окладами  149306 (Сто сорок                       

                                                                                                 дев’ять  тисяч  триста шість) гривень

                                                                                                 

                                                                                                 Голова Одеської обласної державної

                                                                                                                адміністрації_____________________________   

                                                                                                                                                                              (посада)                                                                              

                                                                                                _____________________М.В.Куций                   

                                                                                                                  (підпис)                    (ініціали,прізвище) 

                                                                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                                                                                  (число,місяць,рік)                                               МП

 

Штатний розпис  на 2019 рік

 

Савранської районної державної адміністрації

 

 вводиться  в  дію  з  «____»__________________ _________р.

№ з/п

Назва структурного підрозділу  та  посад

 

Кількість

штатних

посад

Посадовий

оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими  окладами (грн.)

1

2

3

4

5

1

Голова районної державної адміністрації

1

14272

14272

2

Заступник голови районної державної  адміністрації

1

11150

11150

 

АПАРАТ

 

 

 

3

Керівник апарату

1

8920

8920

4

Головний спеціаліст з питань управління персоналом

1

4900

4900

Сектор документообігу та контролю

5

Завідувач сектору

1

5600

5600

6

Провідний спеціаліст

1

3810

3810

Р А З О М

2

 

9410

7

Головний спеціаліст з питань  мобілізаційної роботи

1

4900

4900

8

Головний спеціаліст з питань правової роботи

1

4900

4900

9

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності

1

4900

4900

10

Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1

3524

3524

Відділ ведення  Державного реєстру виборців

 

 

11

Начальник відділу

1

6800

6800

12

Головний спеціаліст

1

4900

4900

Р А З О М

2

 

11700

Сектор  з питань фінансового забезпечення

13

Завідувач сектору-головний бухгалтер

1

5600

5600

14

Головний спеціаліст 

1

4900

4900

Р А З О М 

2

 

10500

Р А З О М  

14

 

89076

 

Відділ надання адміністративних послуг

15

Начальник відділу

1

6800

6800

16

Адміністратор

3

5110

15330

Р А З О М 

4

 

22130

17

Державний реєстратор

1

4900

4900

18

Державний реєстратор

1

4900

4900

Р А З О М

2

 

9800

Відділ  житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та екології

19

Начальник відділу - головний архітектор району

1

6800

6800

20

Головний спеціаліст

2

4900

9800

Р А З О М

3

 

16600

Архівний відділ

21

Начальник    відділу                         

1

6800

6800

                                     РАЗОМ

1

 

6800

22

Головний спеціаліст з питань  цивільного захисту та оборонної роботи 

1

4900

4900

 

 

11

 

60230 

 

РАЗОМ ПО РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

25

 

149306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної державної адміністрації          _______________       Я.Б.Жирун

                                          (посада)                                                                                (підпис)                        (ініціали,прізвище)

 

 

Начальник відділу  з  питань  фінансово-

господарського забезпечення апарату 

райдержадміністрації                                            _______________    В.М.Матвійчук

                                          (посада)                                                                                (підпис)                        (ініціали,прізвище)

 

               М.П.