Документи

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміні

Розпорядження про створення ініціативної групи при Саврнаській районній державній адміністрації

Зразки документів для участі в установчих зборах при Савранській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Савранській районній державній адміністрації 

ПРОТОКОЛ № 2 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Савранській  районній державній адміністрації 

ПРОТОКОЛ № 3 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Савранській  районній державній адміністрації 

Список осіб,  які зареєстровані для участі в установчих зборах по створенню громадської ради при Савранській районній державній адміністрації

П Р О Т О К О Л установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства з формування громадської ради при Савранській районній державній адміністрації

П Р О Т О К О Л лічильної комісії

РЕГЛАМЕНТ проведення установчих зборів по обранню громадської ради при Савранській районній державній адміністрації на 2019- 2021 роки

Протокол №1 засідання громадської ради при Савранській РДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження складу громадської ради при Савранській районній державній адміністрації Одеської області

Протокол  № 2 засідання громадської ради

Положення громадської ради при Саврнаській РДА 

ПРОТОКОЛ № 3 засідання громадської ради при Савранській РДА

ПРОТОКОЛ № 4 засідання громадської ради при Савранській РДА

План роботи громадської ради при Савранській РДА на IV квартал 2019 року