21.10.2015

ІНСТРУКЦІЯ про заходи пожежної безпеки на виборчій дільниці

1.    Загальні положення

1.1. Працівники виборчих дільниць, а також об'єктів, де вони розміщені, зобов'язані знати й дотримувати всіх вимог цієї Інструкції.

1.2. Відповідальність за пожежну безпеку виборчих дільниць покладається на керівників тих об'єктів, де вона розміщається, а за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях виборчої дільниці - на її голову. За відсутності голови - відповідальними є чергові виборчій дільниці.

Під час зміни чергові повинні перевіряти протипожежний стан приміщень виборчої дільниці, справність засобів зв'язку, сигналізації та засобів пожежогасіння.

У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки черговий через голову виборчої дільниці зобов'язаний ужити заходів щодо їх усунення.

1.3. Керівник об'єкта, де розміщена виборча дільниця, та голова виборчої дільниці зобов'я­зані:

а) контролювати виконання всіма особами вимог цієї Інструкції;

б) проводити інструктажі чергових;

в) періодично перевіряти стан пожежної безпеки та перебіг чергування;

г) забезпечити утримування у справному стані засобів зв'язку, пожежогасіння та шляхів евакуації.

2.    Основні вимоги пожежної безпеки

2.1. До будинку, де розміщена виборча дільниця, слід забезпечити вільний під'їзд.

2.2. У будинку, де розміщена виборча дільниця, забороняється:

а) зберігати вогненебезпечні та (або) легкозаймисті речовини й рідини;

б) захаращувати шляхи евакуації та замикати двері на шляхах евакуації;

в) проводити газоелектрозварювальні та інші вогневі роботи;

г) курити й застосовувати відкритий вогонь;

д) залишати без нагляду ввімкнені в електромережу телевізори, магнітофони та інші прилади.

2.3. За наявності пічного опалення:

а) слід призначити відповідального за топлення печі (печей);

б) забороняється топити несправні печі;

в) неприпустимо зберігати поблизу печей горючі матеріали, встановлювати меблі;

г) топлення печі (печей) має здійснюватися під постійним наглядом.

2.4. Усі електроустановки та проводка в приміщеннях виборчої дільниці мають бути ретельно перевірені фахівцем, порушення слід усунути.

2.5. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не допускаються. Для освітлення кабін голосування, допускається використовувати ввімкнені через електророзетки гнучкі кабелі та проводи з мідними жилами, надійно закріплені й захищені від механічних ушкоджень. Місця з'єднання електропроводів повинні мати надійну ізоляцію.

2.6. Під час експлуатації електромереж забороняється:

а) користуватися проводами з пошкодженою ізоляцією;

б) використовувати для захисту електромереж "жучки" замість автоматів чи каліброваних плавких запобіжників;

в) користуватися електропобутовими приладами.

2.7. Для аварійного освітлення приміщень необхідно мати кишенькові електричні ліхтарі.

2.8. Приміщення мають бути забезпечені не менш як двома вогнегасниками кожне. Вогнегасники слід встановлювати в легкодоступних і помітних місцях (у коридорах, біля входів або виходів із приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш імовірне виникнення осередків пожежі. До вогнегасників слід забезпечити постійний вільний доступ.

2.9. За наявності внутрішніх пожежних кранів вони мають бути вкомплектовані рукавами та стволами. Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним у "гармошку" або по­двійну скатку, приєднаним до крана та ствола. На дверцятах пожежних шаф іззовні після літерного індексу "ПК" слід указати порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони. Пожежні кран-комплекти утримують справними й доступними для використання.

2.10. Пожежні водойми (за наявності) мають бути заповнені водою, а пожежні гідранти на водогінній мережі перебувати у справному стані. За відключення ділянок водогінної мережі та гідрантів або зменшення тиску в мережі нижче за потрібний слід повідомити про це підрозділи пожежної охорони.

2.11.  Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна й вимкнути електроживлення приладів та обладнання, яким вони користувалися. Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов'язаний оглянути приміщення, пере­свідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

3.   Обов'язки та дії працівників виборчої дільниці в разі виникнення пожежі

3.1. Біля телефонів мають бути таблички із зазначенням номера виклику пожежної охорони - «101».

3.2. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) необхідно:

а) негайно повідомити про це пожежну охорону із зазначенням точної адреси місця пожежі;

б) до прибуття підрозділів пожежної охорони вжити (по можливості) заходів щодо евакуа­ції людей і документів та розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

3.3. Керівник об'єкта, де розміщена виборча дільниця, в разі виникнення пожежі зобов'язаний:

а) перевірити, чи викликана пожежна охорона;

б) разом із черговими по дільниці організувати евакуацію людей і документів, запобігаючи виникненню паніки;

в) вжити заходів щодо гасіння пожежі до прибуття підрозділів пожежної охорони.

3.4. Під час пожежі не можна відчиняти вікна, двері, а також вибивати шибки. Залишаючи приміщення слід закрити за собою двері, тому що приплив у зону горіння свіжого повітря ззовні сприяє швидкому поширенню вогню.

3.5. Організувати охорону майна та документів.

3.6. Пожежні підрозділи, що прибули для гасіння пожежі, необхідно зустріти, повідомивши при цьому, чи є загроза життю людей, і вказавши місце горіння та наявні вододжерела.