02.04.2018

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) САВРАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                          наказом директора Територіального

                          центру соціального обслуговування 

                          (надання соціальних послуг)

                          Савранської районної державної  

                          адміністрації Одеської області

                          «28»  березня 2018 р. №18/од

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру  

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації Одеської області

(нова редакція)

 

                                            

  1. 1.    Загальні положення

1.1. Відділення соціальної допомоги вдома – є структурним підрозділом і функціонує у складі  Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації Одеської області (далі - Територіальний центр) згідно Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації Одеської області, погоджений з  Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації і затверджений розпорядженням голови Савранської районної державної адміністрації від 21.03.2018р. № 97/А-2018,  а також цим Положенням.

Відділення соціальної допомоги вдома - утворюється, реорганізується та ліквідується за наказом директора Територіального центру, за погодженням з начальником управлінням соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області, в установленому законодавством України порядку.

Положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджується директором Територіального центру.

1.2. Відділення соціальної допомоги вдома, у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами   Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування,  Положенням про Територіальний центр.

1.3. Координація роботи відділення соціальної допомоги вдома, організаційно-методичне забезпечення та контроль його діяльності здійснюється: директором  та завідуючим відділенням Територіального центру; управлінням соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області; Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської області, - відповідно до нормативних актів Міністерства соціальної політики України.

1.4. Відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру  утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої  допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

-  похилого віку;

- інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів у наслідок  нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

1.5. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням  соціальної  допомоги вдома мають одинокі ветерани війни,  особи,  на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту",
жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

Право на безоплатне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома: 

- громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим  віком,  хворобою (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в  установленому порядку;

- внутрішньо переміщені особи. 

1.6. У Територіальному центрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

1.7. У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями  опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування  та  які  потребують  надання соціальних послуг вдома,  місцеві  органи  виконавчої  влади  або  органи  місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду.

1.8. Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено  менш як 80 осіб (для спеціалізованого відділення – менш як 50 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором,  який  укладається  з  непрацюючою фізичною особою і Територіальним центром, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

1.9. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

2) паліативний/хоспісний догляд.

Догляд вдома - допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне, вологе, генеральне прибирання житла, прибирання прибудинкової території, надання послуг з ремонтних робіт, розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставка води, миття вікон,обклеювання вікон, допомога при консервації овочів та фруктів,підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одяг, тощо), допомога у самообслуговуванні (заміна натільної і постільної білизни, допомога у вмиванні, обтиранні, вдяганні, роздяганні, надання допомоги при купанні, миття голови, розчісування волосся, підрізання нігтів, допомога у користуванні туалетом тощо)  в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в обробітку присадибної ділянки (але не більше 0,02 га), допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідувати різних організацій; допомога в оформленні документів; тощо.

Паліативний/хоспісний догляд - допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я; сприяння наданню медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання членів сім’ї догляду; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; психологічна підтримка особи та членів сім’ї; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; організація та підтримка груп самодопомоги.

1.10. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного  віку),  хворих  (з  числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи  інвалідності,  але  не  більш як чотири місяці), які нездатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати. Тарифи на платній соціальні послуги розробляються та встановлюються адміністрацією Територіального центру, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.04.2005р. «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються директором Територіального центру.

1.11.        Відділення соціальної допомоги вдома укладає (в особі директора Територіального центру) з громадянами які потребують соціальні послуги (як на платній основі так і на безоплатній основі) договори про надання соціальних послуг, по наступній процедурі:

-           Для надання соціальних послуг громадяни, подають письмову заяву управлінню соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або  зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

-           З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці першому цього пункту, які подали письмову заяву управлінню соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк  після надходження відповідної письмової  заяви  отримує  інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до  заяви громадянина.

-           У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти, зазначені  в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) управлінню соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області, який в одноденний строк після їх надходження приймає рішення  про надання або відмову в наданні соціальних послуг (громадянам які не підпадають на отримання соціальних послуг) і надсилає такі документи Територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

-           Після надходження зазначених документів Територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає  індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової  активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги  відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

-           Надання відділенням соціальної допомоги вдома внутрішньо   переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує  особу, та довідки про взяття на  облік внутрішньо переміщеної особи.

1.12. Савранська районна державна адміністрація Одеської області, що утворив Територіальний центр, може приймати, як виняток, рішення  (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі Територіального центру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

1.13. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров'я громадянина,  який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших  факторів,  що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує 11 громадян у сільській місцевості); один соціальний робітник   обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності). Оплату праці соціальним робітникам відділення соціальної допомоги вдома територіального центру, проводиться за фактично відпрацьований робочий час, з урахуванням кількості обслуговуваних підопічних.

 

1.14. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору,  затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з  догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на  тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість,
визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

1.15. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

4) один примірник договору, укладеного громадянином і Територіальним центром про надання соціальних послуг;

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою   управління соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області або Савранською районною державною адміністрацією Одеської області шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8) копія рішення (розпорядження) Савранської районної державної адміністрації Одеської області, що утворила Територіальний  центр,  або утвореної нею комісії, про звільнення від   плати   громадян   похилого  віку,  інвалідів (які досягли 18-річного  віку),  хворих  (з  числа  осіб  працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири  місяці),  які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що  повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю   звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

13) згоду на обробку та збір  персональних даних;

14) копія паспорту або іншого документу, що посвідчує особу;

15) акт обстеження матеріально-побутових умов (складається працівниками сільських/ селищної рад за згоди особи, яка потребує надання послуг ( у разі потреби).

При формуванні справ підопічних завідувач відділенням чи соціальний працівник відділення, на підставі Закону України "Про захист персональних даних"  - інформує підопічних та бере дозвіл-згоду (добровільне волевиявлення) у письмовій формі, на обробку їх персональних даних (конфіденційної інформації): паспортних; ідентифікаційного коду; дата і місце народження;  дані про її національність; освіту; сімейний стан; стан здоров’я; а також адреса; майновий стан (нерухомість, земля); та іншу інформацію яка необхідна для формування справ.

1.16. Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебувають на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники відділення соціальної допомоги вдома зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідних йому соціальних послуг в інших установах.

1.17. Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають на обліку у відділені соціальної допомоги вдома припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1.) поліпшення стану здоров’я громадянина, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу та право на надання соціальних послуг;

2.)  виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружину) або осіб, які відповідно до діючого законодавства України, повинні забезпечити його догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання ( догляду);

3.) направлення громадянина до відділення стаціонарного догляду (для постійного або тимчасового проживання) Територіального центру у будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома, в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладів постійного проживання;

4.) зміна місця проживання/перебування громадянина (за межами адміністративно-територіальної одиниці на яку поширюється повноваження Територіального центру;

5.)  грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників (робітників), та інших працівників Територіального центру і його структурних підрозділів;

6.)  порушення громадянином – громадського порядку (сварки, бійки тощо);

7.) систематичне перебування громадянина в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

8.) виявлення медичних протипоказань у громадянина для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Територіальним центром;

9.)  надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому, діючим законодавством України порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

10.)  надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому, діючим законодавством України порядку;

11.) відмови громадянина (отримувача) соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

12.)  невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

13.)  припинення (ліквідації) діяльності Територіального центру;

14.) у разі смерті громадянина, надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть або довідки про факт підтвердження смерті громадянина, виданий виконавчим органом сільської ради.

Про припинення у наданні соціальних послуг громадянину, видається наказ по Територіальному центру, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділенням соціальної допомоги вдома, яке обслуговувала громадянина. Повідомлення про припинення у наданні соціальних послуг громадянинові, адміністрація Територіального центру надсилає до управління соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації.   

1.18. Під час надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги  вдома  може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації,  предмети  першої  потреби,  окремі побутові прилади тощо.

1.19. Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Територіального  центру за погодженням з начальником управління соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

1.20. Директор Територіального центру, відповідно до чинного законодавства України, має право за своїм наказом, застосовувати заходи впливу на працівників (робітників) відділення соціальної допомоги вдома: як  у вигляді заохочення, так і у разі порушення трудової дисципліни – накладання дисциплінарного стягнення  відповідно до норм КЗпП України.

1.21. До складу працівників (робітників) відділення соціальної допомоги вдома відповідно до штатного розкладу входять: завідувач відділення, соціальний  працівник, соціальний робітник.

1.22. Директор Територіального центру визначає потребу у введенні та виведенні штатних одиниць (посад) по відділенню соціальної допомоги вдома Територіального центру, які створюються в залежності від конкретних умов обслуговування населення (підопічних).

1.23. Працівники (робітники) відділення соціальної допомоги вдома мають право вносити керівництву Територіального центру пропозиції з питань удосконалення роботи.

1.24. Відділення соціальної допомоги вдома під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє: з іншими відділеннями Територіального центру; з управлінням соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області; з структурними підрозділами Савранської районної державної адміністрації; з сільськими та Савранською районною радою; з підприємствами; установами; організаціями; громадянами та об’єднаннями громадян.

1.25. Відповідальність за повноту, якість та своєчасність виконання покладених цим Положенням на відділення соціальної допомоги вдома завдань та функцій, несе завідувач відділення.

1.26. Ступінь відповідальності інших працівників (робітників) відділення соціальної допомоги вдома, встановлюється у відповідних посадових інструкціях та діючого законодавства України.

1.27. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, відділення соціальної допомоги вдома, пов’язаної з наданням соціальних послуг проводяться відповідно до законодавства України.

 

Завідувач відділення соціальної    _____________   О.С.Боровщук   

допомоги вдома                                       (підпис)