01.03.2019

Дотримання мінімального розміру заробітної плати обов’язок кожного роботодавця.

 

Мінімальна  заробітна  плата –це законодавчо  встановлений  розмір  заробітної плати  за  просту  некваліфіковану  працю, нижче якого не може встановлюватися оплата за виконану працівником  місячну  норму робіт (Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату праці»).  

      Згідно Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної  плати  визначається Законом про Державний бюджет на відповідний рік. Наразі місячна мінімальна  заробітна  плата в Україні  складає 4173,0 грн.(або 25,13 грн. за годину  у погодинному  розмірі). З 1 січня 2019 року жодному працівнику, у тому числі у бюджетній сфері, не може нараховуватись заробітна плата менше 4173,0 грн. за повний місяць.

      Незалежно від того, працюєте ви за наймом у юридичної особи або у фізичної особи-підприємця — вони є для вас роботодавцями і зобов’язані дотримуватись норм діючого законодавства.

      Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше, ніж у встановленому законодавством розмірі, яка може складатися з: окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат.

      У разі недотримання вищезазначених вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність.

      Страховий  стаж не буде зарахований, якщо роботодавець віддає вам заробітну плату   без оформлення трудового договору, та  сплати єдиного  соціального внеску із  мінімальної  заробітної  плати, а  саме із  4173,0 грн.

     Шановні роботодавці подбайте  про майбутнє  своїх  працівників !

 

 

 

 

Головний спеціаліст

фінансово-економічного  відділу                                                         О.Кульбака