Громадські роботи

Запитання Працівника прийнято на громадські роботи за направленням центрузайнятості. Чи потрібно повідомляти Державну фіскальну службу?Відповідь Так.Питання організації громадських та тимчасових робіт (далі – громадськіроботи) за направленням центру зайнятості врегульовано постановою КабінетуМіністрів України від 20.03.2013 р.№175 «Про затвердження Порядку організаціїгромадських та інших робіт тимчасового характеру» (далі – Порядок).До виконання громадських робіт на добровільних засадах залучаються такікатегорії осіб (п.3 Порядку):- зареєстровані безробітні;- особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державноїслужби зайнятості у районах, містах, районах у містах як такі, щошукають роботу;- працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідоквимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалостіробочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.Відповідно до п.5 Порядку:- громадські роботи виконуються виключно на створених для цьоготимчасових робочих місцях;- з особами, які беруть участь у громадських роботах, роботодавціукладають в письмовій формі строкові трудові договори;- про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудовихкнижок.Строк таких строкових договорів сумарно протягом року не можеперевищувати 180 календарних днів.Відповідно до ч.3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущенийдо роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чирозпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомленняцентрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування іреалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску назагальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівникана роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальниморганам про прийняття працівника на роботу визначено постановою КабінетуМіністрів України від 17.06.2015 р.№ 413.Отже, у разі укладання строкового трудового договору про виконаннягромадських робіт роботодавці повинні повідомляти Державній фіскальнійслужбі про прийняття осіб, яких залучають до робіт тимчасового характеру, нароботу. У графе 4 форми повідомлення слід ставити позначку «1» (найманіпрацівники з трудовою книжкою).Ст. інспектор ГУ Держпраців Одеській області І.Б. Сорокін04840-62552,0973741562