13.05.2019

Як захистити свої речові права, зокрема, земельну ділянку, від незаконного посягання? Консультує Міністр юстиції

Що таке  самовільне зайняття земельної ділянки?Це дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішенняоргану виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання укористування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, завинятком дій, які відповідно до закону є правомірними.Що таке подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок ?Нагадаю, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право орендиземельної ділянки підлягають обов’язковій державній реєстрацій.Подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок - це наявність двох зареєстрованих праворенди за різними орендарями.Як запобігти подвійній реєстрації ?Перед укладанням договору оренди земельної ділянки та державною реєстрацію цього праварекомендую попередньо отримати витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянкузадля того, щоб володіти повною інформацію.Як захистити своє право?         Законодавство передбачає два шляхи  захисту - у досудовому та судовому порядку.Досудовий порядок передбачає звернення до:- правоохоронних органів;- Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України;- регіональних оперативних штабів, які працюють у режимі оперативного реагування на спробирейдерських захоплень земель або вирощеного врожаю. Контакти штабів шукайте  на сайті Головноготериторіально управління юстиції у Вашій області;- мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з метою повідомлення профакт рейдерської атаки та консультування щодо подальших дій;Крім того, реальний власник земельної ділянки може звернутися  до суб’єкта державної реєстрації правабо нотаріуса із заявою про заборону вчинення реєстраційних дій, яка невідкладно реєструється  в базіданих Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Які скарги розглядає Комісія?Мін’юст розглядає скарги:- на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхобтяжень;- на рішення, дії або бездіяльність Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиціїУкраїни (з питань розгляду скарг, які належать до їх компетенції).Проте, до компетенції Міністерства юстиції України не відноситься розгляд скарг:- на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, коли таке право набуто на підставірішення суду;- коли наявний судовий спір;- розгляд скарг на реєстраційні дії, проведені на підставі рішення суду.Який порядок і форма подачі скарги до Комісії Мін’юсту?Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав аботериторіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її правапорушено. Скарга подається за формою, встановленою законом. Вимоги до оформлення скаргирозміщені на сайті Міністерства: https://minjust.gov.ua/m/4626Звертаю увагу, скарга, подана без урахування зазначених вимог, Комісією по суті не розглядається!Які строки звернення до Комісії?  
- 60 календарних днів  на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державноїреєстрації;- 15 календарних днів на рішення дії або бездіяльність територіальних органів Мін’юсту.Відлік часу починається від дня прийняття рішення або з дня коли особа могла дізнатися пропорушення її прав.Які строки розгляду?Загальний строк розгляду та вирішення скарги – до 45 календарних днів з моменту надходженняскарги.  Комісія готує висновок протягом 2-3 тижнів, на підставі якого Мін’юст приймає рішення у формінаказу.Рішення надсилається скаржнику протягом 3-х робочих днів з дня його прийняття. Особа, яказвернулась зі скаргою, не згодна з рішенням Міністерства юстиції України, вона може звернутись досуду.Коли може бути відмовлено у розгляді скарги?  Існує низка випадків, коли Мін’юст може відмовити у розгляді скарги, та випадки, коли законзобов’язує відмовити у задоволенні скарги. Найчастіше підставою  є недотримання встановленихзаконом вимог до оформлення скарги.Куди можна звернутись за консультацією з питань діяльності Комісії Мін’юсту?Необхідну інформацію та контакти можна знайти на офіційному веб-сайті Міністерства запосиланням:  https://minjust.gov.ua/pages/commission_civil_register .Як захистити своє право через суд?Особа, чиї права порушено, може звернутися до суду з позовом про скасування рішення про державнуреєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записівпро проведену державну реєстрацію прав та з  позовом про звільнення самовільно зайнятої земельноїділянки.До якого суду звертатись?  - до господарського суду, якщо сторонами спору є юридичні особи та\або громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.- до адміністративного суду, якщо оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владнихповноважень, компетентних у сфері земельних правовідносин.- всі інші  випадки до судів загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства.Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки?Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність засамовільне зайняття земельних ділянок.Самовільне зайняття земельної ділянки тягне за собою накладенняштрафу
на громадян від 170 до 850грнна посадових осіб від 340 до1700 грн
Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди їїзаконному володільцю або власнику, карається:
штрафом від 3400 до 5100 грнабо арештом  на строк до 6місяцівСамовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, ранішесудимою за самовільне зайняття земельної ділянки або самочиннебудівництво або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливоцінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони,санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використанняземель, карається:
обмеженням волі на строк від2 до 4 роківабо позбавленням волі настрок до 2 років
Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятійземельній ділянці,яким завдано значної шкоди її законному
штрафом від 5100 до 8500 грнабо арештом на строк до 6
володільцю або власнику карається: місяців,
або обмеженням волі на строкдо 3 років
Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятійземельній ділянці особливо цінних земель, земель в охоронних зонах,зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонахособливого режиму використання земель, або вчинене особою, ранішесудимою за такий саме злочин або за самовільне будівництво будівельабо споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці карається:
позбавленням волі на строквід 1 до 3 років
Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системибезоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межахУкраїни. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отриматиюридичну консультацію та правовий захист.