08.07.2019

Що таке безоплатна правова допомога та як її можна отримати?

Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість отримати вповному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість для певної категорії осіботримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом України «Пробезоплатну правову допомогу»Що таке безоплатна правова допомога?Це правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштівДержавного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, які не заборонені законом. Безоплатнаправова допомога може бути первинною або вторинною.У чому різниця між первинною та вторинною правовою допомогою?Безоплатна первинна правова допомога (далі - БППД) полягає в інформуванні особи про її права ісвободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дійчи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службовихосіб.БППД включає такі види правових послуг:- надання правової інформації;- надання консультацій і роз'яснень з правових питань;- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуальногохарактеру);- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.Безоплатна вторинна правова допомога (далі - БВПД) полягає у створенні рівних можливостей длядоступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг:- захист від обвинувачення;- здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державнихорганах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;- складання документів процесуального характеру.Хто має право на безоплатну первинну правову допомогу?Отримати безоплатну правову допомогу  можуть громадяни України та іноземні громадяни, особи безгромадянства, біженці, чи особи, які потребують додаткового захисту, які перебувають підюрисдикцією України.Хто може отримати безоплатну вторинну правову допомогу?Право на БВПД мають такі категорії осіб: особи, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімумудля осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи зінвалідністю, які отримують пенсію або допомогу у розмірі, що не перевищує двох прожитковихмінімумів (4014 грн) для непрацездатних осіб;
 діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають ускладних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройногоконфлікту; внутрішньо переміщені особи та громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх наоблік як внутрішньо переміщених осіб; особи, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт; особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаютьсязатриманими; особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребуютьдодаткового або тимчасового захисту»; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту; особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.Чи може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової допомоги?Так, існують підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема: особа не належить до жодної з категорій осіб, які можуть претендувати на надання БВПД; надання неправдивих відомостей про себе або фальшивих документів, з метою віднесення дооднієї із категорій осіб, які мають право на БВПД; вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними; особі раніше надавалася БВПД з одного і того ж питання; особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається занаданням БВПД.
Як отримати допомогу?Отримати правову допомогу можна, особисто звернувшись до найближчого центру з наданнябезоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги. Контакти центрів та бюро виможете знайти за адресою www.legalaid.gov.ua
Додатково для надання правових консультацій для вас цілодобово функціонує контакт-центр системибезоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільнихтелефонів у межах України безкоштовні.
Окремо зазначу, що система надання безоплатної правової допомоги - це один з найуспішнішихпроектів Уряду Володимира Гройсмана.Зараз в Україні працює 428 бюро правової допомоги, 23 регіональних та 84 місцевих центрів, загалом535 точок доступу до правових послуг. Фактично, відділення мережі представлені по всій країні: відвеликого міста до найменшої ОТГ.
Ми постійно працюємо над розширенням доступу до послуг. Починаючи з листопада минулого року,особи з вадами слуху отримали можливість звернутися до контактного центру системи наданнябезоплатної правової допомоги та отримати консультації і роз’яснення з правових питань.Більше того, використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) значно спрощує доступ додокументів, які підтверджують право людини на безоплатну вторинну правову допомогу.Система безоплатної правової допомоги розвивається і на сьогодні є однією з найуспішніших систембезоплатної правової допомоги в Європі.