31.07.2020

Відділ «Савранське бюро правової допомоги інформує»!!!

Медіація: переваги та особливості

Сьогодні в Україні дедалі частіше можна почути про практику застосування альтернативних способів вирішення спорів та використання при цьому медіаторів. Також  варто зазначити , що на сьогодні законодавством для громадян надано можливість вибору між способами  захисту своїх  порушених прав та здійснено всі кроки для застосування альтернативних способів вирішення спорів одним з яких є медіація. Говорячи про альтернативні способи вирішення конфліктів потрібно зазначити, що конфлікти у випадку застосування цих способів,  вирішуються у часовому проміжку значно швидше ніж при звичайних судових процесах.

Медіація – це структурована процедура позасудового врегулювання конфлікту шляхом переговорів між сторонами конфлікту за допомогою нейтрального та незалежного посередника – медіатора.

Переваги та особливості медіації:

 • добровільність участі;
 • конфіденційність переговорів;
 • орієнтованість на потреби та інтереси сторін конфлікту;
 • економія коштів;
 • самостійність сторін конфлікту у виборі медіатора;
 • самостійність сторін конфлікту у визначенні часових рамок, що зумовлює економію часу;
 • самостійність сторін конфлікту у прийнятті рішення щодо його врегулювання;
 • добровільне виконання сторонами досягнутих домовленостей у більшості випадків;
 • відновлення комунікацій сторін конфлікту та можливість збереження стосунків у майбутньому.

Медіатор – спеціально підготовлений незалежний, нейтральний та неупереджений фахівець, який за допомогою відповідних технік та навичок сприяє сторонам конфлікту в його врегулюванні, організовує та проводить медіацію.

Роль медіатора це зняття емоційного напруження; налагодження комунікації сторін конфлікту; виявлення потреб та інтересів сторін конфлікту; налаштування сторін на конструктивну роботу над пошуком варіантів врегулювання наявного конфлікту; забезпечення дотримання процедури та послідовного проведення сторін через стадії медіації.

Медіатор не впливає на результат переговорів між сторонами конфлікту та не приймає рішень щодо його врегулювання. Рішення приймається виключно сторонами.

Участь у медіації не позбавляє права на судовий захист. Сторона медіації може в будь-який момент вийти з процедури медіації та повернутися/звернутися до суду.

Відповідно до ст.67 ГПК України, ст.70 ЦПК України та ст.66 КАС України медіатор не може бути допитаний як свідок. 

Медіація в професійній діяльності адвоката:

використання медіаційних технік в адвокатській діяльності підвищує рівень професійної майстерності адвоката (потрібне базове навчання медіації);

супровід клієнта в процедурі медіації (додаткове навчання не потрібне), зокрема:

 • допомога при укладенні договору про проведення медіації
 • консультування з усіх правових питань у ході медіації, в тому числі щодо законності та реалістичності досягнутих за результатами медіації домовленостей
 • підготовка мирової угоди або інших процесуальних документів у разі наявності відкритого судового провадження
 • складання інших документів правового характеру за результатами медіації.

Виконання адвокатом функції медіатора. Така можливість прямо передбачена ч.2 ст.21 ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ за таких умов:

 • наявність у адвоката кваліфікації медіатора, засвідченої відповідним сертифікатом/дипломом
 • згода усіх сторін конфлікту на участь конкретного адвоката в якості медіатора
 • відсутність конфлікту інтересів
 • відповідність дій адвоката міжнародно визнаним етичним засадам медіації

Коли медіація є кращою альтернативою судовому процесу? Якщо:

сторони конфлікту і в майбутньому повинні контактувати (сімейні, сусідські, трудові відносини тощо);

конфлікт виходить за межі юридичних питань або судове провадження може охопити лише окремі аспекти конфлікту;

залучені до конфлікту особи мають спільну мету (зокрема уникнення втрати іміджу та ділової репутації).

Чи можлива медіація в кримінальному провадженні?

Так. Главою 35 КПК України передбачена можливість укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження. Такою особою може бути медіатор, який в ході процедури медіації допоможе досягти порозуміння з питань відновлення порушеного права чи обсягу та способу компенсації завданої злочином шкоди 

 

Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань можна:

– за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103

– у месенджеріФейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– у публічному чаті Телеграм-каналу «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaidchat

– у приватному чаті системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html

– у приватному чаті системи БПД у Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html

– написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/  )

Система БПД інформує громадян про їхні права та механізм їх захисту через:

– офіційний сайт системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/

– Фейсбук-сторінку системи БПД https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– Телеграм-канал «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid

– Інстаграм-сторінку системи БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

– правничу вікіпедіюWikiLegalAid – https://wiki.legalaid.gov.ua