08.10.2020

Світлана Шаталова: В українськихлікарняхнаявніпонад 4 тисячіапаратів ШВЛ, з них наразізадіяніменше 10%

У медичних закладах  Українинаявніпонад 4 тисячіапаратівштучноївентиляціїлегенів, готових до наданнямедичноїдопомоги. З них наразізадіяні 372, тобто — меншніж 10% відзагальноїкількості. Про цеповідомилазаступницяМіністраохорониздоров’я Світлана Шаталова.

«Наразі в Українілікарнізабезпеченіапаратами ШВЛ. На сьогоднішній ранок у медичних закладах булизадіяніблизько 10% із загальноїкількостівідповідногообладнання. Усііншіапаратитакожготові до використання у разі потреби в них, враховуючищоденнийприрістгоспіталізації та тривожнудинаміку», — підкреслила Світлана Шаталова. 

ЗаступницяМіністраохорониздоров’язазначила, що мета МОЗ — не скоріше як-небудьвитратитикошти Фонду боротьби з COVID-19, а витратитиїх максимально ефективно, та підкреслила, щонаразі не йдеться про жоднийдефіцитапаратів ШВЛ в українськихлікарнях. 

«Закупівліобладнання для медичнихзакладівдержавипродовжуються через ДП «МедичнізакупівліУкраїни», що є одержувачембюджетнихзакупівель по всімцентралізованимзакупівлям з Фонду боротьби з COVID. Робиться акцент на експертнійякостіобладнання, яке закуповує держава для лікарень, оскількиобладнанняплануємовикористовувати і післяпандемії. Цестосується не тількиапаратів ШВЛ, а й, наприклад, комп'ютернихтомографів», — повідомила Світлана Шаталова. 

ТакожзаступницяМіністра додала, що 30 вересня ДП «МедичнізакупівліУкраїни» підписалодоговірщодопридбання 100 апаратівштучноївентиляціїлегень. Другийдоговір на ще 100 одиницьбулопогоджено МОЗ України 5 жовтня. Наразі з кінцяжовтня ДП «МедичнізакупівліУкраїни» плануєрозпочати поставку обладнання. Нагадаємо, що МОЗ України передало ДП «МедичнізакупівліУкраїни» всітехнічні характеристики апаратівштучноївентиляціїлегень для закупівліще 1 липня.

Нагадаємо, минулоготижня КабінетМіністрівУкраїнипідтримавініціативу МОЗ та ухваливпроєкт постанови про перерозподілвидатківдержбюджету, якимпередбачаєтьсявиділеннямайже 253 млн грн на збільшенняпотужностейлабораторій з діагностикикоронавірусноїінфекції COVID-19. Видаткипроводитимуться за рахунокпозикиМіжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізаціюпроєкту «Поліпшенняохорониздоров’я на службі у людей».