13.02.2020

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

На виконання Закону України „Про внесення змін до Закону України „ПроДержавний бюджет України на 2019 рік” від 31.10.2019 № 265-IX, а такожЗакону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” КабінетомМіністрів України 04.12.2019р. прийнято постанову Кабінету МіністрівУкраїни № 994 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 27  березня 2019 р. № 309”.Ці зміни дають можливість забезпечити за принципом „гроші ходять залюдиною” заходами з реабілітації дітей з інвалідністю не лише внаслідокдитячого церебрального паралічу, а також з іншими захворюваннями, тобтодозволить охопити більш ширшу аудиторію дітей з інвалідністюреабілітаційними послугами, які потребують допомоги.Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитиничи її законний представник подає до управління соціального захистунаселення Савранської РДА заяву про направлення дитини до реабілітаційноїустанови у довільній формі із зазначенням інформації про вибрануреабілітаційну установу разом з копіями:- паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/абоіншого документа, що посвідчує особу дитини;- індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;- виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о).Місцевий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заявиукладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів (далі -договір) у трьох примірниках (один - для місцевого органу, другий - дляреабілітаційної установи, третій — для одного з батьків дитини чи їїзаконного представника), в якому зазначаються строки здійсненняреабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.У разі отримання від реабілітаційної установи, вибраної одним із батьківдитини чи її законним представником, обґрунтованої відмови від здійсненняреабілітаційних заходів у такій реабілітаційній установі місцевий органінформує про це одного з батьків дитини чи її законного представника тапропонує вибрати іншу реабілітаційну установу.
Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначаєтьсяреабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програмиреабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини,яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістюосновних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня - 16 тис.гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти тадитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно доіндивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорійжиттєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотківдля кожного ступеня.Отож, батькам дітей з інвалідністю та їх законним представникам слідзвернутися з відповідними документами до управління соціального захистунаселення Савранської райдержадміністрації. Лише після наданнянеобхідного пакету документів та постановки дитини з інвалідністю на облікможна буде забезпечити її реабілітаційними заходами в реабілітаційнихустановах. (Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційнихвеб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду, місцевих та регіональних органів).

Управління соціального захисту населення Савранської РДА