13.01.2021

Послуга Е-малятко

"Е-малятко»- унікальна можливість отримати онлайн у пологовому будинку, ЦНАПі чи органі ДРАЦС десять послуг для новонародженого лише за однією заявою.
З 01.01.2020 в Україні стартував унікальний проект, який дозволяє молодим батькам не лише уникнути бюрократичних схем, а й значно з економити час.
Які послуги можна отримати за допомогою «Е-малятко»?
Державна реєстрація народження дитини; Реєстрація місця проживання народженої дитини; Призначення допомоги при народженні дитини; Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; Реєстрація народженої дитини у Державному реєстр фізичних осіб — платників податків; Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї; Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; Визначення належності дитини до громадянства України; Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; Призначення допомоги багатодітним сім’ям.
Куди звертатися для отримання послуги «Е-малятко»?
Послуга “Е-малятко” надається виключно за бажанням батьків дитини шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження, що містить відомості, необхідні для надання послуг. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про державну реєстрацію народження, нeсе заявник, якщо інше не встановлено судом.
Заява про державну реєстрацію народження, що містить відомості в обсязі, необхідному для надання послуг, подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в паперовій або електронній формі з використання мкваліфікованого електронного підпису за місцемнародження дитини або проживання заявника, зокрема через центр надання адміністративних послуг.
За бажанням заявника заяву про державну реєстрацію народження може бути подано у закладів охорони здоров’я, в якому народилася дитина, за умови співробітництва відділу державної реєстрації актівцивільного стану та закладу охорони здоров’я на основі відповідного меморандуму.
Надання комплексної послуги “е-малятко” здійснюється органами державноївлади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, виключно на підставі відомостей, що містяться у заяві про державну реєстрацію народження, та відомостей, необхідних для надання послуг, що містяться в Державному реєстріактів цивільного стану громадян, отриманих у порядку інформаційної взаємодіїі з зазначеним Реєстром.
Які документи потрібно подати для отримання послуги «Е-малятко»?
Медичне свідоцтва про народження (форма № 103/о); Документ, щопідтверджуєсплатуадміністративногозбору у випадках, визначених законом; Письмо вазгоди другого з батьків (у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами) щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини разом з одним із них (у випадку подання документів у паперовій формі та звернення одного із батьків) або згоди батьків на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, підтверджено їїх кваліфікованими електронними підписами або засвідченої кваліфікованим електронним під писом нотаріуса.
Як дізнатися про результат отримання о” здійснюється відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, в день її надання за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронна пошта, та ін.).
У разі коли за результатом надання послуг, відповідно до законодавства передбачено видачу документа, за вибором заявника такий документ може бути отриманий у відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, або у разі подання зави про державну реєстрацію народження через центр надання адміністративних послуг - у відповідному центрі, або не пізніше наступного робочого дня з дня надання послуги, надісланий заявникові рекомендованим листом за рахунок заявника.
88
11