14.05.2019

Матеріальна допомога жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин

Відділ «Савранське бюро правової допомоги» інформує про можливість  надання Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації (далі - Департамент)   матеріальної (фінансової) допомоги жителям Одеської області,  що надається жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин, а саме : небезпечної події, внаслідок якої завдано шкоду здоров’ю або збитків майну, що призвели до скрутного становища; хвороби, яка потребує дороговартісного лікування, придбання ліків чи фінансових затрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування, або виїзду для лікування на територію іншої області України (іншої країни); надзвичайної ситуації,  що призвела або може призвести до порушення нормальних умов життєздатності (пожежа, стихійне лихо, епідемія, аварійність  житла, газо-, електропостачання та користування).

Також  потрібно звернути увагу на те що  право на отримання допомоги з однієї з підстав  перелічених вище виникає не частіше одного разу на рік.

Допомога надається особам та сім’ям, які проживають (перебувають) та зареєстровані на території Одеської області.

Для отримання допомоги потрібно звернутися з заявою та надіслати її до Одеської обласної державної адміністрації або Департаменту із доданням  наступних документів, а саме:

1) заяву на ім’я голови Одеської обласної державної адміністрації або директора Департаменту про надання допомоги у довільній формі, із зазначенням адреси фактичного проживання, контактних телефонів, номера банківського рахунку, на який можна зарахувати кошти або поштові реквізити заявника;

2) копію паспорта;

3) для внутрішньо переміщених осіб копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

4) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті - копію відповідної сторінки паспорта);

5) довідку про склад сім'ї; 

6) згоду заявника та членів його сім’ї на обробку та використання персональних даних;

7) документ, який підтверджує обставини, з якими пов’язана необхідність надання допомоги;

8) у разі звернення за одержанням допомоги на користь члена сім′ї до заяви додаються копії документів, які підтверджують родинний зв'язок;

9) у випадку звернення за одержанням допомоги на лікування до заяви додаються: оригінал довідки лікувальної установи (рішення медико-соціальної експертної комісії), оригінали рахунків для оплати медичних послуг та придбання ліків, медичних засобів, чеків, які виписані за останні 12 календарних місяців, що передують даті звернення;                     

10) копію посвідчення, що дає право на визначені чинним законодавством пільги (у разі наявності);

11) копію довідки про взяття на облік особи, яка переміщена з тимчасово окупованої території  України або район проведення антитерористичної операції (у разі наявності).

Безоплатну правову допомогу жителі Савраннщини мажуть отримати в Савранському бюро правової допомоги за адресою. 66200 Одеська обл., с.м.т. Саврань, вул.. Соборна, 9 каб. 6. Тел.. 33103.

 

31.Заява-на-матдопомогу-ЗРАЗОК-1