02.07.2014

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 25.03.2013р. №71/А-2013 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

1.Вид та назва регуляторного акта для повторного відстеження:

Регуляторний акт від 25.03.2013р № 71/А-2013 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу »

2.Виконавець заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку і торгівлі Савранської райдержадміністрації.

3.Цілі прийняття акта

В  изначення підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з  визначення  перевізників  напри  міських автобусних маршрутах загального користування в  межах Савранського району.

4.Строк виконання заходів з відстеження

Повторне відстеження результативності регуляторного акту від 25.03.2013р №71/А-2013 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства(організації),що здійснює функції робочого органу » з 20 травня 2014 року до 20 червня 2014 року.

5.Тип відстеження

Повторне відстеження

6.Метод одержання результатів відстеження

Повторне відстеження результативності здійснювалося на підставі аналізу виконання умов договору, укладеного між організатором перевезень та робочим органом.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснено на підставі проведеного конкурсу, моніторингу якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Відповідно до статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №  1081, для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету, органи виконавчої влади на конкурсних умовах за договором залучають підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

За результатами голосування конкурсного комітету з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу, засідання якого відбулося 7 травня 2013, переможцем визначено  ТОВ НВЦ «Економінформ», 

з яким укладено відповідний договір терміном на три роки.

В 2013 році, за участю даного підприємства відбувся 1 конкурс з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Савранського району. Відповідно до умов договору для належного проведення зазначеного конкурсу підприємством:

- надано Організатору вихідні дані про маршрут на кожний об'єкт конкурсу (розклад руху автобусів, схему маршруту тощо) в друкованому вигляді, а також на електронних носіях;

- здійснено аналіз одержаної пропозиції та її оцінку;

- підготовлено матеріали щодо паспортів маршрутів та договорів між Організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Савранського району;

- розроблено та надано Організатору на затвердження кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу;

- опубліковано в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення конкурсу оголошення про проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Савранського району;

- забезпечено Організатора відповідними бланками документів (заяви та анкети претендента) та технічним обладнанням для здійснення аудіозапису під час проведення засідань конкурсного комітету;

- надано перевізнику-претенденту роз'яснення щодо оформлення документів для участі в конкурсі з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Савранського району.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Впровадження даного регуляторного акту встановило чіткий механізм визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу.

Результати реалізації положень свідчать про те, що регуляторний акт має відповідний   ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень.

Перший заступник голови Савранської районної державної адміністрації                      В.В.Рябокоровко

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

Савранської райдержадміністрації                                                                           Л.Д.Благодир