15.10.2014

- ЗВІТ про періодичне відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про порядок проведення торгів з продажу земельних ділянок державної власності у Савранькому районі» від 03.04.2006 року № 143 / А – 06

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Розпорядження голови райдержадміністрації « Про затвердження Положення про порядок проведення торгів з продажу земельних ділянок державної власності у Савранькому районі » від 03 квітня 2006 року №143/А – 06

2.Назва виконавця заходів відстеження

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

3.Цілі прийняття акта

Прийняття даного розпорядження має на меті здійснити нормативно – правове забезпечення організованого продажу на конкурентних засадах суб’єктах підприємницької діяльності від будівель та споруд земельних ділянок державної власності під забудову на земельних торгах

4.Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження проводились через 3 роки після повторного відстеження , терміном з 2. квітня 2014 року по 2.травня 2014 року.

5.Тип відстеження

Періодичне

6.Методи одержання результатів відстеження

Аналіз проведення земельних торгів згідно нормативно – правової бази України

7.Дані та припущення. на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом отриманої інформації

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Районною державною адміністрацією було вжито заходів щодо реалізації положень регуляторного акту: визначено земельні ділянки, що підлягають продажу та проведено конкурс по визначенню спеціалізованого підприємства з підготовки та проведення торгів. Однак, в зв’язку із внесеними змінами до нормативно – правових актів України торги не були проведені.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне скасовувати даний регуляторний акт.

 

Завідувач юридичним сектором

апарату райдержадміністрації                                  А.Л.Якімова