12.09.2018

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 25.03.2013р. №71/А-2013 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

1.Вид та назва регуляторного акта для періодичного відстеження:

Регуляторний акт від 25.03.2013р № 71/А-2013 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

2.Виконавець заходів з відстеження

Управління агропромислового та економічного розвитку  Савранської районної державної адміністрації.

3.Цілі прийняття акта

Визначення підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з  визначення  перевізників  на приміських автобусних маршрутах загального користування в  межах Савранського району.

4.Строк виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 25.03.2013р №71/А-2013 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства(організації),що здійснює функції робочого органу »було проведено  з 22 липня  2018 року до 22 серпня 2018 року.

5.Тип відстеження

Періодичне відстеження

6.Метод одержання результатів відстеження

Періодичне відстеження результативності здійснювалося на підставі аналізу виконання умов договору, укладеного між організатором перевезень та робочим органом.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту здійснено на підставі проведеного конкурсу, моніторингу якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Відповідно до статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №  1081, із змінами , затвердженими Кабінетом Міністрів України  №180 від 07.02.2018р., для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету, органи виконавчої влади на конкурсних умовах за договором залучають підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

За результатами голосування конкурсного комітету з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу, засідання якого відбулося 01 квітня 2016, переможцем визначено   ТОВ НВЦ «Економінформ», з яким укладено відповідний договір терміном на три роки.

В 2016, 2017 та 2018 роках, за участю даного підприємства відбулося 3 конкурси з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Савранського району. Відповідно до умов договору для належного проведення зазначеного конкурсу підприємством:

- надано Організатору вихідні дані про маршрут на кожний об'єкт конкурсу (розклад руху автобусів, схему маршруту тощо) в друкованому вигляді, а також на електронних носіях;

- здійснено аналіз одержаної пропозиції та її оцінку;

- підготовлено матеріали щодо паспортів маршрутів та договорів між Організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Савранського району;

- розроблено та надано Організатору на затвердження кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу;

- опубліковано в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення конкурсу оголошення про проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Савранського району;

- забезпечено Організатора відповідними бланками документів (заяви та анкети претендента) та технічним обладнанням для здійснення аудіозапису під час проведення засідань конкурсного комітету;

- надано перевізнику-претенденту роз'яснення щодо оформлення документів для участі в конкурсі з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Савранського району.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Впровадження даного регуляторного акту встановило чіткий механізм визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу.

Результати реалізації положень свідчать про те, що регуляторний акт має відповідний   ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень.