02.07.2014

- Звіт про базове відстеження результативності п роекту розпорядження Савранської районної державної адміністрації «Про утворення центру надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації Одеської області»

1. Вид та назва регуляторного акта

Проект розпорядження Савранської районної державної адміністрації «Про утворення центру надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації  Одеської області»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ надання адміністративних послуг Савранської районної державної адміністрації  Одеської області

3. Цілі прийняття акта

Виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та    створення зручних і сприятливих умов для    отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади,  побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги у Савранському районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Базове відстеження було здійснено у період з 14.03.2014 року    до 14.04.2014 року та оприлюднено на інформаційній сторінці Савранського району на сайті облдержадміністрації в розділі «Регуляторні акти».

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод відстеження та  дані отримані шляхом анкетування фізичних та юридичних осіб, які звертались за отриманням адміністративних послуг.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі статистичні показники:

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг при Савранській    районній державній адміністрації;

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

- розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- кількість звернень фізичних і юридичних осіб за отриманням адміністративних послуг;

- кількість наданих адміністративних послуг, наданих через центр за відповідний звітний період;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг;

- середній термін розгляду звернень.

Проект регуляторного акту оприлюднений на офіц  ійному веб-сайті Савранської районної державної адміністрації.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

Показники результативності

Січень 2014 року

Лютий

2014 року

Березень

2014

року

Кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги

4

4

4

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг)

35

36

37

Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

-

-

-

Кількість звернень фізичних і юридичних осіб за отриманням адміністративних послуг

29

36

39

Кількість наданих адміністративних послуг

29

27

12

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

достатній

достатній

достатній

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг;

-

-

-

Середній термін розгляду звернень (дні)

10

10

10

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є забезпечення впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг,  удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Шляхом запровадження цього регуляторного акта досягнення визначених цілей є можливим, його реалізація дасть наступні результати:

-забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

-виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

-зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;

-отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

-зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг;

-виконання центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності цим актом.

В.о. голови районної державної адміністрації                             В.В.Рябокоровко