15.10.2014

- Звіт про базове відстеження результативності розпорядження голови Савранської районної державної адміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Розпорядження голови Савранської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Савранська районна державна адміністрація Одеської області.

3. Цілі прийняття акта

Приведення у відповідність до положень чиного законодавства, зокрема до Закону України «Про автомобільний транспорт».

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 15.02.2013 до 15.03.2013

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Узагальнення та аналіз законодавчої нормативно – правової бази та громадської думки у сфері проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету з визначення   автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

7. Дані на основі яких проводилося відстеження результативності :

Результати опитування суб’єктів господарювання, членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району та діючі законодавчі акти з питань проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (Закон України «Про автомобільний транспорт», Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування») та його результативність визначається такими показниками:

-визначення підприємства (організації), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу;

-підвищення якості та комфортності пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району;

-створення рівних умов для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту та скорочення проявів недобросовісної конкуренції;

-забезпечення реалізації державної політики щодо покращення стану безпеки і якості перевезень;

-подальший розвиток ринкових відносин відповідно до чинного законодавства.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та (або) фізичних осіб щодо основних положень акта – високий; проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Одеської облдержадміністрації веб-сторінці Савранської райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика», повідомлення про оприлюднення опубліковано в районній газеті «Сільські новини ».

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Результатом впровадження розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу» є забезпечення суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» робочим органом, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу по визначенню перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

Відстеження результативності регуляторного здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу) та вивчення громадської думки.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік з дня набрання чинності.

Начальник відділу

економічного розвитку і торгівлі

Савранської районної державної адміністрації                      Л.Д.Благодир