02.02.2016

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження Савранської районної державної адміністрації Одеської області « Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови Савранської районної державної адміністрації Одеської області від 28.04.2014 ро

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Законом України від 10.12.2015 року №888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» визначено, що рішення про утворення центру та про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації. У зв’язку з цим виникає необхідність приведення нормативно-правових актів Савранської районної державної адміністрації Одеської області у відповідність до вимог вищезазначеного Закону України.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту є приведення нормативно-правового акту Савранської районної державної адміністрації до вимог Закону України від 10.12.2015 року №888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг».

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Альтернативних способів досягнення встановленої мети немає (регуляторний акт розроблено на виконання Закону України від 10.12.2015 року №888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»).

 

4. Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи

Проектом цього регуляторного акту передбачено визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови Савранської районної державної адміністрації Одеської області від 28.04.2014 року №136/А-2014 «Про утворення центру надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації Одеської області» та створення можливості оперативного реагування на зміни діючого законодавства та швидкого врахування пропозицій та зауважень суб’єктів звернення шляхом внесення відповідних змін .

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб. Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6. Очікуванні результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави :

-         приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства;

-         можливість швидкого реагування на зміни діючого законодавства.

Додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів суб’єктів звернення :

-         швидке врахування пропозицій та зауваження суб’єктів звернення шляхом внесення відповідних змін;

-         оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

 

 

Додаткові витрати не очікуються

 

7. Строк дії регуляторного акта.                                                                                       Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним.

 8. Показники результативності регуляторного акта.

  Прогнозними показниками результативності регуляторного акта є:

 - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта; 

- кількість звернень фізичних та юридичних осіб за отриманням адміністративних послуг;                                                                                                                               

  - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;                                                                                                                                    

- кількість скарг та пропозицій одержувачів послуг.   

 

  Проект регуляторного акту оприлюднений на офіційному веб-сайті Савранської районної державної адміністрації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта відділом надання адміністративних послуг Савранської районної державної адміністрації.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до дня набрання чинності регуляторного акта. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом з використанням показників результативності, у формі звіту.                                                       Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.  Обрано статистичний метод проведення відстеження результативності регуляторного акту.

 

Начальник відділу   надання адміністративних послуг                                                                                  

Савранської районної державної адміністрації                                                          О.О.Стаднік