02.06.2014

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження Савранської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації Одеської області»

1.Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, нормативно-правові акти, які регламентують роботу центрів надання адміністративних послуг, поряд із чітко встановленими вимогами щодо функціонування центрів з надання адміністративних послуг в районних центрах, пропонують декілька можливих варіантів взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, крім того допускається можливість надання в межах повноважень додаткових послуг. Таким чином, основною проблемою державного регулювання у цій сфері на рівні району є відсутність чітко визначеної, конкретної моделі організації діяльності центру надання адміністративних послуг у Савранському районі.

Необхідність прийняття розпорядження Савранської райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації Одеської області» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг у Савранському  районі, тобто створити єдину систему взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги в центрі надання адміністративних послуг у Савранському районі.

2.Цілі державного регулювання

Основною метою державного регулювання є вдосконалення нормативно-правового підґрунтя для функціонування центру надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації.

Головним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг, а також визначення порядку організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг

3.Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Перша альтернатива – у разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Друга альтернатива - розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві, кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Третя альтернатива – прийняття розпорядження про затвердження Регламенту центру. Це дозволить чітко визначити функції, повноваження та механізми взаємодії в центрі надання адміністративних послуг і відповідно забезпечить надання адміністративних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

Даний спосіб розв’язання проблеми є більш ефективний оскільки дає змогу вирішити проблему надання адміністративних послуг та реалізувати в районі основні принципи і напрямки реформування сфери адміністративних послуг.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи

Проектом цього регуляторного акту передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання, а саме:

-організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

-забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

-забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

-завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послугцентру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6. Очікуванні результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

-відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-дотримання принципу організаційної єдності;

-раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-мінімізація корупційної складової;

-оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

-доступність та зручність;

-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг водному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-мінімізація часу на очікування в черзі;

-мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-отримання у приміщенні центрупрофесійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

-доступність та зручність (місце розташування, режим роботи центру;

-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг водному приміщенні;

-мінімізація часу на очікування в черзі;

-мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-отримання у приміщенні центрупрофесійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 Додаткові витрати не очікуються. 

7. Показники результативності акта

Показниками результативності проекту розпорядження є:

- створення належних умов для прозорості надання адміністративних послуг;

- скорочення часу при отриманні адміністративних послуг;

- дотримання термінів розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг.

8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта

Відстеження результативності дії даного регуляторного акту буде проводитись шляхом аналізу результатів роботи центру надання адміністративних послуг, а також шляхом проведення відповідного опитування суб’єктів звернення.

Начальник відділу надання адміністративних послуг

Савранської районної державної адміністрації                                 О.О.Стаднік