Розпорядження від 18 квітня 2019 року №106/А-2019 про внесення змін до розпорядження голови Савранської районноїдержавної адміністрації Одеської області від 1лютого 2019 року №23/А-2018 «Про проведення черговоговесняного призову громадян України на строко