Про проведення чергового весняного призову громадян України на строкову військову службу у квітні - червні 2019 року та заходи щодо його забезпечення

 

У К Р А Ї Н А

САВРАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 1 лютого 2019 року  № 23/А-2019

 

Про проведення чергового весняного

призову громадян України на строкову

військову службу у квітні - червні 2019

року та заходи щодо його забезпечення

 

 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та на виконання Указу Президента України від 30 січня 2019 року № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році», з  метою проведення чергового весняно-го призову на строкову військову службу  придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу

 

1. Утворити районну призовну комісію та затвердити її склад згідно ст. 16 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (додаток 1).

2. Районній призовній комісії до 15 березня 2019 року перевірити стан облаштування призовної дільниці Савранського району Савранського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, (надалі - районна призовна дільниця), укомплектування відповідними фахівцями медичної призовної комісії та за результатами перевірки оформити акт і надати копію обласній призовній комісії до 22 березня 2019 року.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ  і організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форми власності:               

1) забезпечити присутність членів призовної комісії в дні засідань з десятої до шістнадцятої години на весь період призову, а також направити осіб, що входять до складу комісії,  у зазначений строк  на  районну призовну дільницю для проведення  інструктивно-методичних занять, узгодження строків та графіку роботи; 

2) відкликати призовників з відряджень та забезпечити своєчасне прибуття їх на районну призовну дільницю згідно з частиною 8 статті 15 Закону  України «Про військовий обов’язок і військову службу».

4. Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Савранська центральна районна лікарня (надалі – КНП «Савранська ЦРЛ») Цибулько Т.В., головному лікарю Комунального некомерційного підприємства Савранський районний центр первинної медико-санітарної допомоги (надалі - КНП Савранський РЦПМСД) Ліщенко В.Б.:

1) з 1 березня по 30 червня 2019 року призначити старшого лікаря та членів медичної комісії  районної призовної дільниці; передбачити також дублюючий склад медичної комісії із числа лікарів загальної практики сімейної медицини (додаток 2), про що поінформувати  Савранський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (надалі – Савранський РТЦК та СП);

 

 

2

 

2) передбачити та закріпити за лікарями-фахівцями медичної комісії середній медич-ний персонал;

3) забезпечити медичну комісію районної призовної дільниці медикаментами, інструментарієм та медичним майном;

4) вирішити питання про комплектування підліткового кабінету лікарями і середнім медичним персоналом  для якісного обстеження допризовної та призовної молоді з усіх видів захворювань; зобов’язати  відповідального за медичне забезпечення, обстеження призовни-ків під час підготовки, проведення і по завершенню призову  розробити і вести документацію згідно переліку документів;

5) забезпечити позачерговий прийом допризовників та призовників по направленнях Савранський РТЦК та СП в поліклініці та медичній лабораторії району; стаціонарне обстеження проводити у десятиденний термін; усі види обстеження допризовної та призовної молоді проводити безкоштовно;

6) подати до районної призовної дільниці амбулаторні картки форми 025-1  з обов’язковою  відміткою про флюорографічне і електрокардіографічне обстеження  з  плівками та  опису до них, про  проведення профілактичних щеплень від захворювань на  дифтерію, раневі інфекції та інші, а також списки громадян призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу різних  захворювань;

7) за  лікарями і середнім медичним персоналом, які направляються   для роботи на  районній призовній дільниці, на весь час виконання цих обов’язків зберігаються займана посада та  середній заробіток за місцем постійної роботи. 

5. Старшому лікарю медичної комісії районної призовної дільниці:

1) в ході роботи медичної комісії забезпечити медичний огляд допризовників та призовників лікарями-фахівцями основного складу, а особового складу військовозобов’яза-них запасу, які воодночас можуть проходити медичний огляд в якості кандидата на призов на військову службу за контрактом, в ході проведення призову військовозобов’язаних та резервістів, які виконують  обов'язки  служби у військовому резерві на навчальні збори або з метою поновлення на військовому обліку – лікарями загальної практики сімейної медицини, яких залучено до роботи в дублюючому складі медичної комісії;

2) в разі відсутності окремих лікарів-фахівців в установленому порядку надати заявку Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації щодо потреби в доукомплектуванні медичної комісії;

3) постійно інформувати голову районної призовної комісії через головного лікаря КНП «Савранська ЦРЛ» про недоліки в лікувально-оздоровчій роботі та стан роботи медичної комісії.

6. Управлінню освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Олександров О. О.):

1) передбачити необхідний спортивний інвентар та підготувати на базі опорного навчального закладу Савранський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад» учбові місця для проведення тестових випробувань призовників на відповідність їх придатності для призначення до видів (родів) військ та видати призовникам відповідні документи (довідки);

2) направити для  участі у роботі на районній призовній дільниці  вчителя-психолога та вчителя фізичного виховання для проведення соціально-психологічного та фізичного відбору  призовників згідно заявок  військового комісара Савранського РТЦК та СП.

7. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації   (Курочка Г. І.) профі-нансувати відділ з питань фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації (Матвійчук В.М.) для оплати витрат за наданні послуги суб’єктами господарювання для забезпечення діяльності районної призовної дільниці під час підготовки та проведення весняного призову за рахунок видатків, передбачених на реалізацію програми   «Забезпечення діяльності районної призовної дільниці в ході проведення заходів по підготовці молоді до військової служби під час приписки, призову на строкову та  військову

 

3

 службу за контрактом, в ході проведення призову військовозобов’язаних та резервістів, які виконують  обов'язки  служби у військовому резерві на навчальні збори або по  мобілізації у

Савранському районі» на період 2019-2023років, затвердженої рішенням Савранської район-ної ради від 26 грудня 2018 року  № 357-VI (надалі –Програма),  згідно кошторису витрат на проведення призову громадян  України  на строкову військову службу під час весняного призову 2019 року (додаток 3).

8. Структурним підрозділам районної державної адміністрації разом з виконав-чими комітетами селищної та сільських рад за сприянням установ та підприємств району, причетних до виконання  заходів передбачених Програмою, протягом  квітня - червня  2019 року забезпечити безумовне їх виконання.

9.  Рекомендувати виконавчим комітетам селищної та сільських рад:

1) забезпечити явку осіб, відповідальних за військово-облікову роботу, для роботи на районній призовній дільниці по оформленню особових справ призовників відповідно до графіку, наданого  Савранським РТЦК та СП;

2) зобов’язати осіб, відповідальних за військово-облікову роботу в термін до 18 березня 2019 року провести звірку списків осіб призовного віку, встановити їх місцезнаходження, підготувати необхідну документацію та в термін до 22 березня 2019 року відзвітувати районній державній адміністрації про проведену роботу. В ході підготовки та проведення призову громадян України негайно вживати заходів по усуненню недоліків виявлених Савранським РТЦК та СП та контролювати рух призовних ресурсів;

3) своєчасно здійснювати оповіщення, збір та відправку до районної призовної дільниці призовників у супроводі особи, відповідальної за військово-облікову роботу, лікаря дільничної лікарні чи завідуючого фельдшерсько-акушерським пунктом.

10. Рекомендувати Савранському відділенню поліції Балтського відділу поліції ГУ НП в Одеській області (надалі - Савранське відділення поліції) (Ноздратенко О.М.):

1)  в період призову і відправки призовників  на обласний збірний пункт згідно заявок  військового комісара Савранського РТЦК та СП  виділяти наряд поліції для підтримання громадського порядку;

2) відповідно до  пункту 3 статті 38  Закону України «Про  військовий обов’язок і військову службу» у  встановленому  законом  порядку  проводити  дії по розшуку, затриманню та доставці на районну призовну дільницю, а в разі необхідності і на обласний збірний пункт осіб, які ухиляються від  виконання військового обов’язку, утворивши оперативну  групу у складі чотирьох чоловік відповідно до плану взаємодії Савранського РТЦК та СП з Савранським відділенням поліції, виконкомами Савранської селищної та сільських рад по розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу (додаток 4).;

3) надати до Савранського РТЦК та СП сигнальні списки на громадян 1992-2001 років народження, які стоять на обліку як раніше судимі, які притягуються до кримінальної відповідальності, а також тих, хто стоїть на обліку у Савранському відділенні поліції в термін до 11 березня 2019 року.

11. Рекомендувати військовому комісару Савранського РТЦК та СП підполковнику Тодоруку О.Л.:

1) підготувати та надати запити до відповідних установ району щодо списків громадян 1992-2001 років народження за категоріями: особи чоловічої статі – інваліди, незалежно від групи інвалідності та ті, які отримують пенсію; особи, які протягом останніх шести місяців перенесли хвороби: вірусний гепатит, черевний тиф, паратифи, дизентерія та інші інфекційні хвороби; особи, які змінили прізвище, ім’я та по батькові, про зміни в запису актів громадського стану, місце народження, шлюбу, а також в разі смерті; особи, які стоять на обліку як раніше судимі, які притягуються до кримінальної відповідальності, а також тих, хто стоїть на обліку у Савранському відділенні поліції особи, у відношенні яких ведеться судова справа, та копії вироків суду на засуджених; особи, у відношенні яких ведеться досудове слідство, та які викликались в органи прокуратури за антисуспільну поведінку за зловживання алкоголем та наркотичними речовинами в термін до 18 березня 2018 року;

 

4

2) підготувати та надати для затвердження голові районної призовної комісії: план основних  заходів по підготовці та проведенню весняного призову громадян 1992-2001 років народження на строкову військову службу у 2019 році, план   виховної  та культурно-масової

роботи на агітаційному пункті районної призовної дільниці  на період весняного призову на строкову військову службу громадян України 1992-2001 років народження у 2019 році (далі - план   виховної  та культурно-масової роботи), графік виклику призовників для  проведення флюорографії грудної клітки,  аналізів  крові, сечі,  збору  документів    під   час  весняного  призову  2019 року,  графік виклику призовників для  проходження медичного огляду під   час   весняного  призову  2019 року, графік  роботи районної призовної комісії під час весняного  призову 2019 року, розпорядок дня роботи районної призовної дільниці під час весняного призову 2019 року та списки осіб призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні 2019 року в термін 11 березня 2019 року;

3) призначити начальника районної призовної дільниці та зобов’язати його:

- організувати виховну та культурно - масову роботу на агітаційному пункті районної призовної дільниці  відповідно до плану виховної та культурно-масової роботи;

- розробити та довести селищному та сільським головам графік роботи осіб, відпові-дальних за військово-облікову роботу, на районній призовній дільниці  по оформленню особових справ призовників;

-             провести відправлення  громадян України, призваних на строкову військову службу в термін визначений Указом Президента України відповідно до наряду Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

4) в разі неприбуття без поважних причин осіб призовного віку до Савранського  РТЦК та СП за участю відповідно селищного або  сільського голови терміново готувати та направляти до Савранського відділення поліції необхідні матеріали по їх розшуку, затримання та доставці до районної призовної дільниці; відповідну інформацію направляти до районної державної адміністрації;

5) підготувати та надати  районній державній адміністрації через головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії  з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації інформацію про підсумки чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року, виконання плану відправок призовників до військ та про цільове використання виділених коштів в термін до 8 липня 2019 року. 

6) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації ходу проведення чергового призову до Збройних сил України та інших військових формувань громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року за сприяння районної газети   «Сільські новини».

12. Розпорядження набирає чинності з 1 березня 2019 року.

13. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою.

 

.

 

 

Т.в.о. голови  районної

державної  адміністрації                                                                                 О.П. Орел