04.12.2019

Особи, які мають право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають:

-один з батьків;

-опікун;

-піклувальник;

-особа, в сім'ї якої проживає дитина;

-заклад охорони здоров'я;

-навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває;

-орган опіки та піклування;

-прокурор;

-сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.