04.12.2019

Інфоррмація для майбутніх опікунів

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

1. заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

2. довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

3. документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

4. копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

5. довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

6. копію паспорта;

7. висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою згідно з додатком 5;

8. довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

9. довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;

10. письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.