04.12.2019

Інформація для майбутніх прийомних батьків

16. Кандидати у  прийомні  батьки  подають  до  органу,  який утворює прийомну сім'ю, такі документи: 

      заява  кандидатів  у  прийомні батьки про утворення прийомної сім'ї  із  зазначенням  інформації  про  наявність або відсутність кредитних  зобов’язань;  {  Абзац  другий  пункту  16  із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  458  (  458-2016-п  ) від 22.07.2016 } 

     копії паспортів кандидатів у прийомні батьки; 

     довідка про склад сім'ї (форма N 3); 

     копія свідоцтва про шлюб; 

     довідка про стан здоров'я кандидатів  у  прийомні  батьки  та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних   захворювань,  обстеження    нарколога,    венеролога, психіатра); 

     довідка  про  доходи  потенційної  прийомної сім'ї за останні шість  місяців або довідка про подану декларацію про майновий стан і  доходи ( z1298-15 ) (про сплату податку на доходи фізичних осіб та  про  відсутність  податкових зобов’язань  з  такого податку); {   Абзац   сьомий   пункту  16  в  редакції  Постанови  КМ  N  20 (  20-2010-п  )  від  06.01.2010;  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 } 

     довідка  про  наявність/відсутність  виконавчого  провадження стосовно  боргових зобов’язань; { Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 } 

     довідка про   проходження   навчання  кандидатів  у  прийомні батьки  і рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  щодо  включення  їх  у  банк  даних  про сім'ї потенційних усиновителів,   опікунів, піклувальників,   прийомних   батьків, батьків-вихователів;  {  Абзац  пункту  16  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 } 

     письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї,  які проживають разом  з  кандидатами  у  прийомні батьки,  на утворення прийомної сім'ї, засвідчена нотаріально. 

     Кандидатури у  прийомні  батьки  та  кандидатури  дітей,  які передаються   на  виховання,  погоджуються  з  органами  опіки  та піклування.

 

 

16. Кандидати у  прийомні  батьки  подають  до  органу,  який 
утворює прийомну сім'ю, такі документи:
заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної
сім'ї із зазначенням інформації про наявність або відсутність
кредитних зобов’язань; { Абзац другий пункту 16 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від
22.07.2016 }
копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
довідка про склад сім'ї (форма N 3);
копія свідоцтва про шлюб;
довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та
членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність
хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога,
психіатра);
довідка про доходи потенційної прийомної сім'ї за останні
шість місяців або довідка про подану декларацію про майновий стан
і доходи ( z1298-15 ) (про сплату податку на доходи фізичних осіб
та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку);
{ Абзац сьомий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 20
( 20-2010-п ) від 06.01.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
довідка про наявність/відсутність виконавчого провадження
стосовно боргових зобов’язань; { Пункт 16 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні
батьки і рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних
усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів; { Абзац пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 }
письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають
разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної
сім'ї, засвідчена нотаріально.
Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які
передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та
піклування.