22.10.2019

18 жовтня 2019 року, - Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

День започаткований Європарламентом у 2007 році. Торгівля людьми – це злочин,жертвами якого можуть стати чоловіки, жінки і діти як з метою примусової праці, так ісексуальної експлуатації. Нині у світі понад 21 мільйон людей є жертвами примусової праці.Чоловіки, жінки і діти потрапляють до рук торговців людьми, як у власних країнах, так і закордоном. При цьому страждають усі країни – і країна походження, транзиту, і країнапризначення. За оцінками Міжнародної організації з міграції, понад 230 тисяч українцівпостраждали від торгівлі людьми з 1991 року. Нині Україна є однією з основних країнпоходження постраждалих від сучасного рабства в Європі. Лише за останні 17 роківМіжнародною організацією з міграції було надано комплексну реінтеграційну допомогу, утому числі юридичну, медичну, психологічну, фінансову, освітню та інші види допомоги13485 українцям, які стали жертвам торгівлі людьми. Якщо на початку 2000 років переважала торгівля людьми з метою сексуальноїексплуатації, то зараз лідирує трудова експлуатація. Так само змінилося і співвідношенняжертв торгівлі людьми за статтю – якщо раніше майже 85% потерпілих були жінки, то заразпонад 60% складають чоловіки. Не варто вважати, що жертвами сучасних работорговців стають люди з низькимосвітнім рівнем – як свідчить статистика, потрапити в рабство може будь-хто, зокрема, середпостраждалих чимало людей з технічною та, навіть, вищою освітою. Основною країною призначення є Росія, на другому місці – Польща. Торгівля людьмита експлуатація доведених до відчаю людей – загрози, що зростають в умовах економічноїкризи та збройного конфлікту. Важка ситуація багатьох українців, зокрема, внутрішньопереміщених осіб, робить їх більш схильними приймати будь-які пропозиціїпрацевлаштування. Україна ратифікувала у вересні 2010 року Конвенцію Ради Європи про заходи щодопротидії торгівлі людьми. У вересні 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Пропротидію торгівлі людьми». У 2011 році український парламент ратифікував ще одиндокумент – Конвенцію Ради Європи № 201 про захист дітей від сексуальної експлуатації тасексуального насилля.Міжнародна торгівля людьми залишається гострою соціальною проблемою багатьохкраїн світу. Захист прав своїх громадян є одним із найпріоритетніших завданьУкраїни, яказайняла активну позицію щодо боротьби з торгівлею людьми, приєднавшись до виконаннявсіх ключових міжнародних актів, зокрема, до Конвенції Ради Європи про заходи щодопротидії торгівлі людьми, Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми,особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН протитранснаціональної організованої злочинності, Факультативного протоколу до Конвенції проправа дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, дотичнихконвенцій Міжнародної організації праці та Плану дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми.Торгівля людьми вважається особливо тяжким злочином в Україні та багатьох іншихкраїнах. Стаття 149 Кримінального Кодексу України передбачає, що злочини, пов’язані зторгівлею людьми, караються позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.
Начальник відділу соціально-трудових відносинта сімейної політики управління соціальногозахисту населення райдержадміністрації І.В. Розуменко