11.05.2017

-Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення сесії районної ради “Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються закладами культури Савранського району

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі-Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів  України  від 12.12.2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованих на державній та комунальній формі власності”, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015  №1004/1113/1556 “Про  затвердження порядку визначення вартості та надання  платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, підготовлено проект регуляторного акта – проект рішення сесії районної ради “Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються  закладами культури Савранського району .

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом правового регулювання, полягає у відсутності єдиного встановленого розміру вартості послуг, які можуть надаватися  закладами культури на платній основі. Так як  заклади культури належить до спільної комунальної власності територіальних громад сіл та селищ району , дане питання виноситься на розгляд та погодження Савранської районної ради.

2. Визначення цілей регулювання

Метою здійснення регулювання відносин у сфері затвердження вартості платних послуг, які можуть надаватися  закладами культури є упорядкування правовідносин суб’єктів господарювання та населення щодо отримання доступних послуг від Будинку культури, встановлення порядку співпраці юридичних осіб, які належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Савранського району із суб’єктами господарювання та населенням, сприяння поповненню власних обігових коштів Будинку культури.

3.​ Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Регуляторний акт підготовлено з метою реалізації повноважень Савранської районної ради як представника власника майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Савранського району щодо управління таким майном у сфері надання платних послуг у сфері культурно-масової роботи закладами культури. Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ району. Альтернативних способів вирішення цих питань чинним законодавством не передбачено.

3.​ Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного  акта  - проекту рішення районної ради “Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються закладами культури  передбачає встановлення часткової компенсації витрат із районного бюджету на утримання закладів культури  за рахунок надання платних послуг. Для досягнення встановленої мети пропонується :

−​ затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури Савранського району ;

−​ визначення переліку та вартості платних послуг;

−​ затвердження пільг для окремих категорій жителів району.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

              У разі прийняття регуляторного акта закладами культури  будуть реалізовані повноваження надані:

−​ Законом України “Про культуру”;

−​ Постановою Кабінету Міністрів  України  від 12.12.2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованих на державній та комунальній формі власності”;

−​ наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015  №1004/1113/1556 “Про  затвердження порядку визначення вартості та надання  платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”,

Негативного впливу від прийняття цього регуляторного акта не передбачається. Для впровадження  вимог регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарювання та населення впровадження цього регуляторного акта – незначне збільшення витрат щодо оплати платних послуг.

 6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

           Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб'єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигід та витрат

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси органів місцевого самоврядуван-ня

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акту)

 

 

Збільшення власних

надходжень закладами культури Савранського району

Інтереси суб’єктів господарювання усіх форм власності

Часові та грошові витрати, пов'язані з наданням Будинком культури  необхідних послуг

Розширення та покращення видів послуг у закладах культури Савранського району

 

Інтереси громади

Часові витрати, пов'язані з наданням Будинком культури   необхідних послуг

Надання можливості користувачам отримувати послуги без значних фінансових витрат і в короткий термін,

покращення функціонування закладів культури Савранського району

Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акта не можуть бути кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути  погіршення умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів і, як наслідок, відмова від платних послуг, які надаються  закладами культури Савранського району.

Кількість наданих послуг визначити заздалегідь (навіть приблизно) неможливо.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень  та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

8. Показники ефективності регуляторного акта

            Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

−​ обсяг коштів, які надійдуть на рахунок  районного Будинку культури  від наданих платних послуг;

−​ кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

−​ розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та\або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту;

−​ рівень поінформованості суб’єктів господарювання та\або фізичних осіб з основних положень акту, %;

−​ кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, яким надано платні послуги;

−​ тривалість надання послуг;

−​ кількість скарг на дії посадових осіб.

            9. Визначення заходів,  за допомогою яких  буде здійснюватись відстеження результативності  регуляторного  акта

Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством строки на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акта.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акта.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.