Про хід підготовки ґрунту під посів озимих культур та доведення насіння озимих культур до посівних кондицій в агроформуваннях Савранського району під урожай 2020 року

В літньо-осінній період створюються передумови формування майбутнього урожаю озимих зернових культур.

Тому першочерговою умовою є організаційно-господарські і агротехнічні прийоми. Істотне значення мають всебічно обгрунтована, екологічно грамотна організація земельної території господарства (землевпорядкування), освоєння сівозмін з правильним чергуванням культур, добір сортів з урахуванням їх стійкості, конкурентоспроможності й толерантності проти бур'янів, хвороб, шкідників та інших шкідливих факторів, оптимізація систем обробітку грунту та удобрення, підготовка високоякісного насіння, добір строків і способів сівби, збирання врожаю тощо.

В поточному році  по всім категоріям господарств прогнозується  посіяти озимих зернових культур на площі  9300 га. (11500), в тому числі озимої пшениці –  6000 га., озимого ячменю – 2100 га. Крім того озимого ріпаку прогнозується – 1200 га.

В тому числі по базовим агроформуванням району прогнозується посіяти озимих зернових культур на площі 8041 га., з них озимої пшениці –  5045, озимого ячменю – 1801 га.  Крім того озимого ріпаку прогнозується – 1195га. 

Для проведення посіву озимих культур господарствам району необхідно мати 1746 т кондиційного насіння. В тому числі озимої пшениці – 1320 т. озимого ячменю – 420 т. озимого ріпаку – 6 т.  Насіння в господарствах засипано в повній мірі, на даний час доводиться до посівних кондицій.

Сортовий склад насіння базових господарств нараховує 26 сортів озимої пшениці, 6 сортів озимого ячменю. Найбільш поширені сорти Одеського селекційного інституту, це Антонівка, Благодарка, Місія одеська, Достойний, Дев᾽ятий вал і т. д.

Озимий ріпак – 17 сортів і гібридів, («Шерпа», «Атлант», «Джаспер», «Оксана», «Рохан», «Чорний велетень» і др.). 

 Для сортооновлення прогнозується закупити 14 т елітного насіння озимої пшениці та 8 т еліти озимого ячменю.

На даний час господарства району готують грунт для посіву озимих під урожай наступного року, закуповують мінеральні добрива та засоби захисту рослин. Станом на 12.08.2019 року підготовлено 8800 га, 94 %. По мірі звільнення попередника обробляється грунт.

Для проведення комплексу робіт по посіву озимих культур необхідно мати набір техніки і її технічну готовність.

Для проведення осінньо-польових робіт необхідно агроформуванням всіх форм власності 1050 т. дизпалива, 50 т. бензину, 36 т. мастил, а базовим господарствам необхідно закупити 920 т. дизпалива, 40 т. бензину, 30 т. мастил. Фактично закуплено диз палива 640 т, бензину –  23 т, мастил – 26 т. Закупівля паливно-мастильних матеріалів продовжується.