послуги Держгеокадастру

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ВІДДІЛУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ ВІДДІЛУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

Заява на Державну реєстрацію земельної ділянки

Заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Заява на видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Заява на видачу довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх між власниками земель