Документи

ПРОТОКОЛ № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Савранській районній державній адміністрації

Зразки документів для участі в установчих зборах при Савранській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 2 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Савранській  районній державній адмініс

ПРОТОКОЛ № 3 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Савранській  районній державній адміністрації 

Список осіб,  які зареєстровані для участі в установчих зборах по створенню громадської ради при Савранській районній державній адміністрації

Протокол установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства з формування громадської  ради при Савранській РДА

РЕГЛАМЕНТ проведення установчих зборів по обранню громадської ради при Савранській районній державній адміністрації на 2019- 2021 роки 

П Р О Т О К О Л лічильної комісії 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження складу громадської ради при Савранській районній державній адміністрації Одеської області

Склад громадської ради при Савранській районній державній адміністрації Одеської області

Протокол №1 засідання громадської ради при Савранській РДА

Протокол  № 2 засідання громадської ради при Савранській РДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Від 16.08.2019 року № 206/А-2019 Про затвердження Положення про громадську радупри Савранській районній державній адміністрації Одеської області

ПРОТОКОЛ № 3 засідання громадської ради при Савранській РДА

План роботи громадської ради при Савранській РДА на IV квартал 2019 року

Громадська антикоруаційна експертиза