ОГОЛОШУЄТЬСЯ початок щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 2018 року

Національним  агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» оголошується проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Конкурс проводиться у три тури:

І тур - березень - квітень;

ІІ тур - травень - червень;

ІІІ тур - вересень - жовтень.

Конкурс проводиться серед державних службовців,що належать до II - VII категорії посад державних органів, відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

     у  номінації  "Кращий  керівник"  -  загальний стаж державної служби  не  менш як три роки, з них на керівних посадах не менш як один  рік; 
     у номінації  "Кращий  спеціаліст"  - загальний стаж державної служби не менш як два роки.
У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

Для участі у І турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету з проведення І туру Конкурсу:

- заяву про участь;

- копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;

- подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації чи ради трудового колективу;

- інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, листи колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

     За умовами першого туру Конкурсу передбачається: 
     проведення комплексного  тестування  на  знання   Конституції України   ,  законодавства   
     про  державну  службу, специфіки функціональних повноважень державного органу,   
     посадових обов'язків державного службовця; 
     виконання практичних завдань:
     складення ділового документа;
     володіння персональним комп'ютером.

Переможці та лауреати ІІІ туру Конкурсу:

    користуються правом  цільового  направлення  та  вступу  поза конкурсом  до  Національної  академії  державного  управління  при Президентові  України,  її  регіональних  інститутів,  магістратур вищих  навчальних  закладів,  які проводять підготовку фахівців за спеціальністю  "Публічне  управління  та  адміністрування"  галузі знань  "Управління  та  адміністрування"; 
     рекомендуються для  проходження  стажування в центральних органах  виконавчої  влади та інституціях державного управління за кордоном; 
     рекомендуються  для  просування  по  державній службі на вищі посади  в  державному  органі,  в  якому  вони працюють,  або на відповідні  посади в державних  органах  вищого  рівня.

Більш докладно умови проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення Конкурсу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1152, та в методичних рекомендаціях щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом Нацдержслужби України від 21.02.2018 №49.

За інформацією щодо участі у Конкурсі у районах і областях необхідно звертатися до районних та обласних державних адміністрацій, у Києві - до кадрових служб центральних та інших органів влади.

Відповідальна особа в Савранській районній державній адміністрації  - Ворончук Юлія Анатоліївна тел.(04865) 3-14-45.