24.10.2017

Виконання бюджету в розрізі сільських та селищної рад за 9 місяців 2017 р
Сільські ради Всього по бюджету Державне управління ( 0100) освіта ( 1000) Охорона здоров"я (2000) культура (4000) благоустрій (6000) соціальний захист (всього) (3000) соціальний захист (державний бюджет) соціальний захист (місцевий бюджет) Фізкультура і спорт (5000) ЗМІ (7200) Інші видатки
план виконання % план виконання % план виконання % план виконання % план виконання % план виконання % план виконання % план виконання % план виконання % план виконання % план виконання % план виконання %
план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 міс 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 міс 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до виконання за 9 місяців 2016 року до 9 міс 2017 року з урах змін план на 2017 рік з урахуванням змін план на звітну дату 2017 року з урах змін за 9 місяців 2016 року за 9 місяців 2017 року до річного зі змінами до 9 місяців 2017 року з урах змін
Загальний фонд1.Байбузівська 831,8 739,8 352,0 574,5 69,1 163,2 77,7 326,6 276 193 249,5 76 129 90
140,7 137,3 55 48,4 34 88 35 65,1 55,6 9,7 20,8 32 214 37


65,1 55,6 9,7 20,8 32,0 214,4329896907 37,40 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!


299,4 270,9 66,5 255,8 85 94
2.Бакшанська 2363,9 2205,3 1255,2 1409,2 59,6 112,3 63,9 782,1 666,7 307,9 573,3 73 186 86
681,3 658,7 160,5 112 16 70 17 62,2 58,5 47,7 34,2 55 72 58


62,2 58,5 47,7 34,2 55,0 71,7 58,5 56,9 39,6 19,2 27 47,5 140,6 68,2


781,4 781,8 719,9 662,7 85 85
3.Вільшанська 545,2 509 268,2 413,5 75,8 154,2 81,2 362,6 339,4 207,8 265,4 73 128 78
48,1 48,1 12,8 36,4 76 284 76 14,5 14,5 4,2 4,7 32 112 32


14,5 14,5 4,2 4,7 32,4 111,9 32,4

120 107 43,4 107,0 89 100
4.Дубинівська 2012,9 1740,4 591,8 1447,5 71,9 244,6 83,2 669,8 594,8 309,6 492 73 159 83
174,2 169,1 29,4 62,5 36 213 37 48,5 45,5 13,2 33 68 250 73


48,5 45,5 13,2 33 68,0 250,0 72,5 13,2 6,9 9,1
0,0 0 0,0


1107,2 924,1 230,5 860,0 78 93
5.Кам"янська 1752,1 1520,5 773,6 1214,8 69,3 157,0 79,9 547,9 437,3 292,3 417,6 76 143 95
509,8 502,7 365,6 331,8 65 91 66 50 47 18,6 27,9 56 150 59


50 47 18,6 27,9 55,8 150,0 59,4 79 64,5 39,8 58 73,4 145,7 89,9


565,4 469 57,3 379,5 67 81
6.Капустянська 507,6 404,4 447,0 314,2 61,9 70,3 77,7 286,4 229,4 151,3 212,2 74 140 93
62,5 51,4 224,2 39,1 63 17 76 13 9
4 31 #ДЕЛ/0! 44


13 9
4 30,8 #ДЕЛ/0! 44,4 31,3 25,6 8,2 22,5 71,9 274,3902439024 87,9


114,4 89 63,3 36,4 32 41
7.Концебівська 2807,3 2343,4 1082,6 2071,4 73,8 191,3 88,4 710,5 567,1 334 476,4 67 143 84
407 360,5 273,7 251,6 62 92 70 116,6 116,6 45,5 103,1 88 227 88


116,6 116,6 45,5 103,1 88,4 226,6 88,4 42,4 33,5 15,9 21 49,5 132,1 62,7


1530,8 1265,7 413,5 1219,3 80 96
8.Полянецька 1755,4 1562 404,0 1318,3 75,1 326,3 84,4 542,9 416,7 263,1 361,2 67 137 87
406,5 389 31,2 250,5 62 803 64 48 45 15,5 37,7 79 243 84


48 45 15,5 37,7 78,5 243,2 83,8 37,6 30,3 14,5 20,4 54,3 140,7 67,3


720,4 681 79,7 648,5 90 95
9.Осичківська 2583,9 1927,6 706,6 1521,8 58,9 215,4 78,9 679,2 512,8 332,2 475,9 70 143 93
556,7 313,3 51,7 152,9 27 296 49 375,5 277,9 44,1 135,5 36 307 49


375,5 277,9 44,1 135,5 36,1 307,3 48,8 51,6 39,9 35 37,9 73,4 108,3 95,0


920,9 783,7 243,6 719,6 78 92
10.Неделківська 1344,4 1231,9 388,0 846,7 63,0 218,2 68,7 647,2 588,4 218,1 410,3 63 188 70
244,9 238,1 93,9 159,8 65 170 67 68 58 17,1 41,7 61 244 72


68 58 17,1 41,7 61,3 243,9 71,9 40 32,1 15,9 24,7 61,8 155,3 76,9


344,3 315,3 43,0 210,2 61 67
11.Савранська 6008,5 5259,1 3452,6 4146,8 69,0 120,1 78,8 1628,6 1317,7 805,7 1181,8 73 147 90 0 0
0


0 0
0


0 0 0
0 0 0 1749,4 1524,4 706,9 792,4 45 112 52 420,3 373 193 295 70 153 79


420,3 373 193 295 70,2 152,8 79,1 67,8 56,6 62,7 47 69,3 75,0 83,0


2142,4 1987,4 1684,3 1830,6 85 92
всього по с/радам 22513 19443,4 9721,6 15278,7 67,9 157,2 78,6 7183,8 5946,3 3415 5115,6 71 150 86 0 0 0 0

0 0
0


4981,1 4392,6 2004,9 2237,4 45 112 51 1281,7 1100,6 408,6 737,6 58 181 67


1281,7 1100,6 408,6 737,6 57,5 180,5 67,0 419,8 329 220,3 258,5 385,7 117,3 78,6


8646,6 7674,9 3672,8 6929,6 80 90
Райбюджет 125667,2 99701,4 64535,3 93285,2 74,2 144,5 93,6 1303,4 1004,6 591,7 949,4 73 342 95 49308,7 39452,3 23323,4 36172,3 73 155 92 17494,6 13517,4 9327,2 13185,5 75 141 98 5477,2 4522,8 2288,4 3748,0 68 164 83


50419,8 39792,4 27893,7 38295,2 76 137 96 44479 35279,3 25659,7 34315,7 77 134 97 5940,8 4513,1 2234 3979,5 67,0 178,1 88,2 835 763,2 396,8 636,2
160,33 83,4 85,5 85,5 128,7 70,6 83 55 82,6 743 563,2 585,4 228,0 31 40
Разом 148180,2 119144,8 74256,9 108563,9 73,3 146,2 91,1 8487,2 6950,9 4006,7 6065,0 71,5 151,4 87,3 49308,7 39452,3 23323,4 36172,3 73,4 155,1 91,7 17494,6 13517,4 9327,2 13185,5 75,4 141,4 97,5 5477,2 4522,8 2288,4 3748,0 68,4 163,8 82,9 4981,1 4392,6 2004,9 2237,4 45 112 51 51701,5 40893,0 28302,3 39032,8 75 138 95 44479 35279,3 25659,7 34315,7 77 134 97 7222,5 5613,7 2642,6 4717,1 65,3 178,5 84,0 1254,8 1092,2 617,1 894,7 71,3 144,98 81,9 85,5 85,5 128,7 70,6 83 55 82,6 9389,6 8238,1 4258,2 7157,6 76 87
Спеціальний фонд
0 0 0,0 0,0


1.Байбузівська 5,1 3,8 7,4
0 0 05 3,7 1,9


0,1 0,1 5,5 0,0 0,0 0,0
2.Бакшанська 139,5 139,5 39 116,5 84 299 84

139,5 139,5 39,0 116,5 83,5 83,5
3.Вільшанська 10,5 8,1 4,8 5,8 55 121 72 3,5 2,6

6 5,8 4,8 5,8 97 1001 0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.Дубинівська 75,7 69,9 6 19,4 26 323 28 10,1 8,9
8,913,1 10,5 6 10,5 80 10052,5 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0
5.Кам"янська 25,7 25,1 7,9 23 89 291 922,2 1,6 8


23,5 23,5 0,0 23,0 97,9 97,9
6.Капустянська 575,8 575,8
244,1 42 #ДЕЛ/0! 42

575,8 575,8 0,0 244,1 42,4 42,4
7.Концебівська 141,8 141,8 377,3 76 54 20 54

10,3


141,8 141,8 367,0 76,0 53,6 53,6
8.Полянецька 69,6 69,6 172,8 32,4 47 19 47


5 55 5


64,6 64,6 172,8 32,4 50,2 50,2
9.Осичківська 172 171,3
20,3 12 #ДЕЛ/0! 0

172 171,3 0,0 20,3 11,8 11,9
10.Неделківська 300,2 300,2 55,1 299,4 100 543 100

5,5
50 50 49,6


250,2 250,2 0,0 299,4 119,7 119,7
11.Савранська 3813,0 3809,5 1703,5 1402,3 37 82 373,5 3,5
3,5

3809,5 3806,0 1703,5 1398,8 36,7 36,8
Разом 5328,9 5314,6 2373,8 2239,2 42 94 42 13,6 11,5 0 8,9


0 0
0


0 0 0 0


0 0 0 0


29,8 25,1 36,5 19,8 66 54 79


5285,5 5278,0 2337,3 2210,5 41,8 41,9
Райбюджет 9217,3 7493,3 4272,9 4775,1 52 112 64 81,2 81,2 52,1 81,2 100 0 100 5053,6 4310,9 3306,8 2858 56,6 86,4 66,3 1005,9 919 919 919 91,4 100,0 100,0 98 82,2 229,1 70,4 72 31 86 0 0 0 0


487,7 369,3 301,7 376,7 77 125 102


487,7 369,3 376,7

50,7 0

2220,9 1460,7 0,0 469,8 0,0 0,0
всього 14546,2 12807,9 6646,7 7014,3 48 106 55 94,8 92,7 52,1 90,1 95 173 97 5053,6 4310,9 3306,8 2858 56,6 86,4 66,3 1005,9 919 919 919 91,4 100,0 100,0 98 82,2 229,1 70,4 72 31 86 29,8 25,1 36,5 19,8 66 54 79 487,7 369,3 301,7 376,7 77 125 102

270 270
270

7506,4 6738,7 1801,5 2410,3 32,1 35,8
Всього заг+спец фонд 162726,4 131952,7 80903,6 115578,2 71 143 88 8582 7043,6 4058,8 6155,1 72 152 87 54362,3 43763,2 26630,2 39030,3 71,8 146,6 89,2 18500,5 14436,4 10246,2 14104,5 76,2 137,7 97,7 5575,2 4605,0 2517,5 3818,4 68 152 83 5010,9 4417,7 2041,4 2257,2 45 111 51 52189,2 41262,3 28604,0 39409,5 76 138 96 44479,0 35279,3 25659,7 34315,7 77,2 133,7 97,3 7222,5 5613,7 2642,6 4717,1 65,3 178,5 84,0 1524,8 1362,2 617,1 1164,7 21 114,6 66 85,5 85,5 128,7 70,6 82,6 54,9 82,6 12206,4 2976,5 6676,8 1171,0 9,6 39,3