24.10.2017

Виконання бюджету району за 9 місяців 2017 року по кодах економічної класифікації

Виконання бюджету району за 9 місяців 2017 року по кодах економічної класифікації
Коди Назва видатків Затверджено на 9 міс 2016 р зі змінами Затверджено на 9 міс 2017 р зі змінами Виконано за 9 міс 2016 р Виконано за 9 міс 2017 р % виконання до плану на звітний період % до виконання до минулого періоду
2110 Заробітна плата 29469,80 37047,90 26887,9 33768,7 91,1 125,6
2120 Нарахування на заробітну плату 6505,80 8398,10 5885,6 7533,1 89,7 128,0
2200 Використання товарів і послуг 9498,7 10362,5 6579,3 6717,8 64,8 102,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання і інвентар 3125,80 4381,10 2394,9 3212,5 73,3 134,1
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 368,80 4,50 357,0 1,0 22,2 0,3
2230 Продукти харчування 1684,40 1505,90 1199,6 1028,9 68,3 85,8
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4217,50 4363,00 2578,4 2411,9 55,3 93,5
2250 Видатки на відрядження 102,20 108,00 49,4 63,5 58,8 128,5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5403,4 6287,7 4927,4 5788,6 92,1 117,5
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 32,10 26,50 27,3 16,6 62,6 60,8
2273 Оплата електроенергії 1079,90 997,60 898,8 805,0 80,7 89,6
2275 Оплата інших енергоносіїв 4291,40 5084,40 4001,3 4885,8 96,1 122,1
2276 оплата енергосервісу
179,20
81,2 45,3 #ДЕЛ/0!
2280 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 33,6 13935,6 8,6 13471,5 96,7 156645,3
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 25,00 398,00
266,7 0,0 #ДЕЛ/0!
2282 Оокремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 8,60 13537,60 8,6 13204,8 97,5 153544,2
2600 Поточні трансферти 3416,7 6356,8 3051,7 5728,2 90,1 187,7
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 342,90 638,20 325,4 485,0 76,0 149,0
2620 Субсидії та поточні транферти органам державного управління 3073,80 5718,60 2726,3 5243,2 91,7 192,3
2700 Соціальне забезпечення 28708,4 36658,7 26891,0 35523,2 96,9 132,1
2710 Виплата пенсій і допомоги 47,70
46,4

0,0
2730 Інші виплати населенню 28660,70 36658,70 26844,6 35523,2 96,9 132,3
2800 Інші видатки 49,40 48,00 25,4 32,8 68,3 129,1
9000 Нерозподілені видатки 26,00 49,50

0,0 0,0

Разом видатків 83111,8 119144,8 74256,9 108563,9 91,1 146,2

Начальник
фінансового управілінняГ.І.Курочка