24.10.2017

Про виконання бюджету району за 9 місяців 2017 року

 

 

УКРАЇНА   

САВРАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Одеської області

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ             

__________________________________________________________________________

 66200  смт. Саврань   вул . Соборна  9                                                                                  тел.3-13-56

 

                                                                                                                 Голові районної

                                                                                                                 державної адміністрації

                                                                                                                 Свічинському В.С.

 

Про виконання бюджету району

 за 9 місяців  2017 року

 

              За 9 місяців  2017   року з врахуванням між бюджетних трансфертів до бюджету району надійшло коштів в сумі 113832,9   тис. грн., що становить 101,9%.

 Без врахуванням міжбюджетних трансфертів  забезпечено виконання планових призначень по доходах на 116,8% , в доход бюджету району надійшло коштів у сумі 31998,2  тис. грн.,   в тому числі по загальному фонду надійшло 29254,9 тис. грн.,  що становить 119,8%,  додатково надійшли кошти в сумі 4835,7  тис.грн. темп росту до відповідного періоду минулого року складає 135,6% , по спеціальному фонду надійшло  2743,3 тис. грн., що становить 92,5 %.

Надходження загального фонду місцевих бюджетів за  9 місяців  2017 року сформовано за рахунок платежів підприємств та установ різних галузей економіки, а саме:

            38,9% - сільське господарство в сумі 11367,5 тис.грн.

            25,1% - суб’єкти підприємництва в сумі 7335,7 тис.грн.

21,7%- бюджетна сфера  в сумі 6351,1 тис.грн

5,5% - промисловість в сумі – 1618,9  тис.грн,

3,4% - торгівля в сумі 995,9 тис.грн

            3,0% -  інші 891,4 тис.грн.,

            1,7% - транспорт, зв»язок в сумі 487,6 тис.грн

            0,4% - будівництво в сумі – 107,2 тис.грн.,

            0,3 % - фінансові установи 99,6 тис.грн   

             Районний бюджет за ІІІ квартал  2017 року по загальному фонду виконано на 124,2% при плані 10945,3 тис. грн., фактично надійшло 13588,7 тис. грн.; селищний бюджет – на 111,3% при плані 4877,1 тис. грн., фактично надійшло 5426,1 тис. грн.; сільські бюджети – на 119,1% , при плані 8596,8 тис. грн., фактично надійшло 10240,1 тис. грн.

          Найбільшого результату досягли: Осичківська сільська рада -154,6%, Дубинівська сільська рада – 140,7%, Байбузівська сільська рада – 133,8%,  Вільшанська сільська рада -129,8%, Полянецька сільська рада – 124,4%.

        План за 9 місяців   2017 року не  виконала Бакшанська сільська рада .

        В розрізі видів податків :

        Основним показником загального фонду є податок з доходів фізичних осіб, який займає 46,1% в загальному обсязі власних надходжень. ПДФО надходження складають 13489,0 тис. грн. при плані 10880,8 тис. грн., що становить 124 %, або надійшло понад план 2608,2 тис. грн. Виконання річного плану складає 81,2%.

   Основними факторами, що вплинули на  збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб є :

Збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб за рахунок зменшення податкової соціальної пільги та збільшення кількості найманих працівників ,яким виплачується заробітна плата в розмірі мінімальної заробітної плати;

збільшення надходжень , що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування ( при плані 563,3 тис.грн. надійшло 806,2 тис.грн план виконано на 143,1 %)

 збільшення надходжень, що сплачується податковими  агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (   збільшення виплати грошовими коштами за оренду земельних паїв )  .

        Основними платниками податку з доходів фізичних осіб являються Савранський завод продтоварів – 1521,5 тис.грн, Савранський відділ освіти – 2476,9 тис.грн.,  Савранська центральна районна лікарня та  КП невідкладної допомоги – 928,7 тис.грн  (надходження у відрахуваннях).

            Станом на 01. 10.2017 року фактів виплати   заробітної плати нижче встановленого законодавством рівня не встановлено.

З початку 2017 року в районі забезпечується своєчасна виплата заробітної плати всіма суб’єктами господарювання району.  

            В зв»язку з прийнятими змінами до ст.31 ЗУ №1622 – VІІ від 03.08.2014 року про внесення заборони на проведення перевірок усіма контролюючими органами  , перевірки робочою групою з питань погашення заборгованості із заробітної плати  та легалізації доходів  не проводяться.   Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 серпня 2016 року № 302/А-2016 « Про затвердження посадового складу районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості  із заробітної плати та легалізації доходів і Положення про неї  в новій редакції» створено відповідну комісію.

           З початку 2017 проведено 6 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та легалізації доходів, на яких заслухано 44  керівників підприємств та 48 фізичних – осіб підприємців. На даних засіданнях постійно  проводиться роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання району щодо додержання гарантованих законодавством розмірів оплати праці, вжиття заходів по збільшенню рівня оплати праці , недопущення  заборгованості  по заробітній платі, легалізації робочих місць.

           Серед роботодавців і населення районну проводиться широка роз’яснювальна робота з реалізації нововведень в законодавстві про працю, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм в частині мінімальної заробітної плати та відповідальності роботодавців за порушення вимог трудового законодавства.

           На « гарячу» телефонну лінію звернень щодо не виплати заробітної плати станом на 01.10.2017 року не поступало.

             Дані питання знаходяться на постійному контролі і періодично висвітлюються в засобах масової інформації.

            Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно-активних та економічно-неактивних підприємствах, установах та організаціях Савранського району – відсутня.

              Другим за вагомістю показником надходжень  є плата за землю, яка займає  26,5% в загальному обсязі власних надходжень. Плата за землю надходження складають 7759,4 тис. грн. при плані 6344,3 тис. грн., що становить 122,3 %, або надійшло понад план 1415,1 тис. грн. Виконання річного плану складає 86,6%.

       Перевиконання плану  пов»зано з збільшенням орендної плати за землі надані в оренду згідно конкурсу  проведеного робочою групою з питань врегулювання земельних відносин, аналізу та моніторингу обліку землекористування .

        В цілому по району діє 85 постійних договорів оренди. При цьому є і тимчасові угоди оренди . Згідно яких річні надходження  плануються в сумі 6976,7тис.грн.

       Третім за вагомістю показником надходжень  є єдиний податок, яка займає 20,9% в загальному обсязі власних надходжень. Єдиний податок  виконано на 107,4%, надходження  складають 6104,0 тис.грн., при плані 5686,0 тис.грн. в тому числі:

            єдиний податок з юридичних осіб  не виконаний (97,7%), надійшло 222,8 тис.грн. при плані 228,1 тис.грн. план невиконано в зв’язку з зменшенням обсягу виробництва ;

           єдиний податок з фізичних осіб виконаний на 116,5%, надійшло 3164,1 тис.грн. при плані 2715,5  тис.грн. План перевиконано за рахунок платників ІІІ групи, у І кварталі 2017 року проведено розрахунки з платниками за виконані роботи у 4 кварталі 2016 року та І півріччі 2017 року.

             єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників не виконаний (99,1%) при плані 2742,4 тис.грн. надійшло 2717,1 тис.грн.

          По надходженню державного мита відсоток виконання  179,2%, всього надійшло  9,5 тис.грн. при плані 5,3 тис.грн.  План  виконано в зв»язку з збільшенням надходжень до бюджету сільських рад державного мита ,що сплачується за місцем розгляду та оформленням документів , у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування.

    Податок  на прибуток підприємств комунальної власності,  надходження  складають

 5,3 тис.грн при планових призначеннях 4,9 тис.грн. План перевиконано в зв»язку з збільшенням дохідної частини ВУЖКГ(збільшення об’ємів роботи,проведення  поточного ремонту водогону ) та КП Редакції «Сільські новини» ( в більшій кількості друкувались оголошення та збільшення кількості передплатників).

        Плата за лісові ресурси виконано на 184,6 % надходження складають 359,6 тис.грн. Перевиконання відбулось за рахунок перерахунку за 4 квартал 2016 року по фактичним обсягам технічної сировини та за рахунок перерахунку фактично задекларованої в 4 кварталі 2016 року попеної плати згідно виданих лісорубних квитків.

        Акцизний податок виконано на 91,3% надходження складають 1008,4 тис.грн. при плані 1105,0 тис.грн. План не виконано в зв»язку з тим ,що району в 3 кварталі не були перераховані кошти (13,44%)  від акцизного податку з виробленого та ввезеного пального.  Всього надійшло акцизного податку з виробленого та ввезеного пального в контингенті 4889,1 тис.грн до місцевих бюджетів 657,1 тис.грн (13,44%) в тому числі до бюджету Савранської селищної ради 609,0 тис.грн. та Дубинівської сільської ради 48,1 тис.грн. Використано на утримання та розвиток інфраструктури доріг  1371,4 тис.грн. в тому числі по загальному фонду 1319,5 тис.грн. та спеціальному фонду 51,9 тис.грн.

               По транспортному податку надходження складають 1,0 тис.грн., при плані 0,9тис.грн.Впорівняні з минулим роком надходження менші на 1,3 тис.грн. ( в результаті зміни законодавства по визначенню вартості автомобіля.  Під оподаткування підпадає транспорт ,вартістю більше 375 мін.ЗП або 1200 тис.грн. та повинні бути зареєстровані в Україні).  

          Туристичний збір  надходження становлять 0,08 тис.грн.

         Частина чистого прибутку надходження становлять 4,7 тис.грн. при плані 1,1 тис.грн.

            По платі за оренду приміщення план виконано  на 119,7 %, надходження   складають 37,1 тис.грн. при плані 31,0 тис.грн. В  І кварталі 2017 року  Савранською селищною радою проведено інвентаризацію договорів на оренду приміщення. Відповідно до умов договору деякі орендарі не сплатили своєчасно орендну плату та індексацію за 2016рік  згідно договорів оренди приміщення . Дана сума нарахувань пролонгована на 2017 рік. План перевиконано за рахунок надходжень індексації та погашення заборгованості за минулий рік в сумі 7,0 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження менші на 10,8 тис.грн., в зв»язку з тим ,що в приміщені центру культурних та побутових послуг відкрився тренажорний зал ( орендна плата не сплачується ,зал переданий в оренду безкоштовно громадській організації «Нове покоління Саврані»).

    Податок на нерухоме майно виконано на 972,1 %, надходження складають 149,7 тис.грн. при плані 15,4 тис.грн. План перевиконано за рахунок платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками  об`єктів нежитлової  та житлової нерухомості. На момент планування по базі єдиного реєстру не всі  платники були зареєстровані. Платники добровільно задекларували площі.    

  Адміністративні штрафи та санкції –  план виконано на 125,7%, надходження складають 4,4 тис.грн. при плані 3,5 тис.грн. План  виконано в зв’язку з чітко налагодженою роботою адміністративних комісій при сільських радах.         .

       До спеціального фонду бюджету Савранського району без урахування між бюджетних трансфертів надійшло  2743,3 тис.грн., що становить 92,5 %.

Екологічний податок виконано на 158,8%, надходження становлять 19,4 тис.грн. при плані  12,2 тис.грн. План перевиконано за рахунок авансових про плат.

  По   власних надходжень бюджетних установ надійшло   2695,2  тис.грн , що становить 91,2%   до призначень. Невиконання плану пов»язано з збільшенням плану на залишок коштів станом на 1.01.2017 року

           Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення   надійшло 22,8 тис.грн.

            Станом на 01.10.2017 року  заборгованість по платежах до бюджетів усіх рівнів склала – 534,9 тис.грн.,(без єдиного соціального внеску ) в тому числі до місцевого бюджету 496,8  тис.грн., а станом на 01.01.2017 року   - 376,7 тис.грн., в тому числі до місцевого бюджету 373,9 тис.грн. Збільшення    податкового боргу відбулося за рахунок збільшення недоїмки по орендній платі за землю ,земельному податку  та єдиному податку з фізичних осіб  .

             Питання зменшення податкової заборгованості знаходиться на постійному контролі в районній державній адміністрації.

 

            Видатки  зведеного місцевого бюджету Савранського району за звітний період  з урахуванням трансфертів виконані  в сумі 115578,2 тис. грн., в т.ч.:

-          загальний фонд  - 108563,9 тис. грн, або на 91,1 % до  призначень на звітний період;

-          спеціальний фонд  - 2239,2 тис. грн, або 88,0 % до призначень на звітний період.

            На захищені статті за звітний період спрямовано 102091,5 тис. грн. (94,0% видатків загального фонду бюджету), в порівнянні з аналогічним періодом більше  на 43,2 %.  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року використано більше на 33216,7 тис. грн.

             На видатки соціально – культурної сфери у цілому спрямовано 89315,4 тис.грн, або 82,5 % обсягу видатків загального фонду бюджету.

              Видатки на утримання  органів місцевого самоврядування  використані в сумі 6155,1 тис. грн., що складає 87,0 % до затвердженого зі змінами на 9 місяців 2017 року.              Для забезпечення функціонування установ освіти кошти використані в сумі 39030,9  тис. грн. проти планових призначень з уточненнями  -  43763,2 тис. грн. або 89,2 %.

            Видатків на охорону здоров’я по району за 9 місяців 2017 року  затверджено зі змінами в  сумі 14436,4 тис. грн., фактично використано 14104,5 тис.грн., 97,7 %. 

              На утримання закладів культури кошти використані  в сумі 3818,4 тис. грн. при плановому призначені 4605,0 тис. грн., або 83,0 %.

              Аналізуючи виконання бюджету по кодах економічної класифікації, слід відмітити, що видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовані на 91,4%, оплата комунальних послуг –  92,1 %,  продукти харчування – 68,3 %.

 Бюджет розвитку за  звітний період профінансовано в сумі 4353,9 тис. грн., в т.ч.:

-          районний бюджет – 2193,8 тис. грн., в т.ч. заклади  освіти – 1271,0 тис. грн.; установи охорони здоров»я – 616,7 тис.грн.; районна рада – 81,2 тис.грн. та установи культури  - 224,9 тис.грн.

      -   селищний бюджет – 1348,3 тис. грн. – придбання глибинних насосів – 32,4 тис.грн.; придбання трактора – 62,0 тис.грн. ; кошторисна документація по укладанню тротуарної плитки – 20,0 тис.грн. ; співфінансування на капремонт водопроводу в с.Гетманівка – 1,4 тис.грн.; сцена з навісом – 85,6 тис.грн.; придбання бензопили – 18,1 тис.грн.;  придбання бетономішалки – 7,0 тис.грн. ; капремонт тротуари – 797,9 тис.грн.;  капремонт доріг – 323,8 тис.грн.

-  сільські бюджети – 811,8 тис. грн., в т.ч.:

Бакшанська  с/рада – 116,5 тис. грн. – придбання комп’ютерів – 25,3 тис. грн., музичної апаратури – 31,4 тис.грн.; ігрового дитячого комплексу – 59,8 тис.грн.

Капустянська с/р – 244,1 тис.грн. ремонт водопроводу.

Концебівська с/р – 76,0 тис.грн. - придбання відеокамер для відео спостереження – 49,0 тис. грн. ; придбання оргтехніки – 27,0 тис.грн.

Кам»янська с/р – 23,0  тис.грн. придбання 2  пам»ятників.

Полянецька с/рада – 32,4 тис. грн. - співфінансування для придбання обладнання в амбулаторію

Неделківська  с/р – 299,5 тис.грн. – придбання тренажерів – 49,6 тис.грн.; 4 відеокамер – 49,9 тис.грн. ; вуличне освітлення – 200,0 тис.грн.

Осичківська с/р – 20,3 тис.грн. придбання оргтехніки.

     Станом на 01.10..2017 року нараховано на житлово-комунальні послуги з урахуванням заборгованості  2312,6 тис., грн. Профінансовано –1941,6 тис., грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату складає в сумі 371,0 тис., грн.

       За 9 місяців 2017 року нараховано з урахуванням заборгованості пільговому контингенту, субсидій населенню, які фінансуються  з Державного бюджету на придбання  твердого паливо та скрапленого газу   в сумі 9466,0 тис.грн.,профінансовано 5138,5 тис.грн.,  заборгованість на звітну дату 4,327,5 тис.грн.

        Станом на 01.10.2017 року за рахунок субвенції з місцевого бюджету для надання пільг  населенню на фінансування  послуг зв’язку та  компенсації за пільгове перевезення, профінансовано кошти в сумі 271,8 тис. грн., фактично спожито за 9 місяців  2017 року – 281,0 тис., грн.,   кредиторська заборгованість  станом на 1 жовтня 2017 року – 9,2 тис.грн.

         На виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  нараховано 28628,2   тис. грн. отримано та профінансовано 25988,2 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 2640,0 тис.грн., яка була погашена на початку жовтня.

       На виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування нараховано 610,0 тис.грн., профінансовано 546,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 63,3 тис.грн., яка була погашена на початку жовтня. .

 

    Середньомісячна заробітна плата в середньому по галузях становить 3733 грн ., в т.ч.:

-          освіта –4591 грн.

-          органи місцевого самоврядування –  5803 грн.

-          культура і мистецтво – 3984 грн

-          охорона здоров”я – 3934 грн.

-          соціальний захист –3957грн.

                   -     фізична культура – 3375 грн.

 

          Станом на 1 жовтня 2017 року дебіторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету Савранського району  складає в сумі 6,3 тис. грн.  в Дубинівській сільській раді, ЦРЛ і  Савранський селищній раді, це  передплата  періодичних видань на 2017 рік.

            Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 1 жовтня 2017 року  порівняно зі станом на 1 січня 2017 року збільшилась на  3221,2 тис. грн. і  складає в сумі  4707,8 тис. грн.,  це заборгованість в управлінні соціального захисту населення на виплату пільг і субсидій .

         По спеціальному фонду дебіторська  заборгованість складає 38,8 тис.грн авансовий платіж за ремонт санвузлів  Полянецької НВК.

          Кредиторської заборгованості по спеціальному фонду відсутня.

.

 

Начальник

фінансового управління                                                                                         Г.І.Курочка