23.04.2018

Пояснювальна записка за 1-й квартал 2018 року

 

УКРАЇНА   

САВРАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Одеської області

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ             

__________________________________________________________________________

 66200  смт. Саврань   вул . Соборна  9                                                                                  тел.3-13-56

 

                                                                                                                 Голові районної

                                                                                                                 державної адміністрації

                                                                                                                 Свічинському В.С.

 

Про виконання бюджету району

 за І квартал  2018 року

 

              За І квартал  2018   року з врахуванням між бюджетних трансфертів до бюджету району надійшло коштів в сумі 40000,5  тис. грн., що становить 104,9%.

 Без врахуванням між бюджетних трансфертів  забезпечено виконання планових призначень по доходах на 142,5% , в доход бюджету району надійшло коштів у сумі 11433,4 тис. грн.,   в тому числі по загальному фонду надійшло 10707,7 тис. грн.,  що становить 151,8%,  додатково надійшли кошти в сумі 3653,0  тис.грн. темп росту до відповідного періоду минулого року складає 128% , по спеціальному фонду надійшло  725,7 тис. грн., що становить 74,8%.

Надходження загального фонду місцевих бюджетів за  І квартал 2018 року сформовано за рахунок платежів підприємств та установ різних галузей економіки, а саме:

            36,8% - сільське господарство в сумі 3938,8 тис.грн.

25,6%- бюджетна сфера  в сумі 2741,3 тис.грн

           25,3% - суб’єкти підприємництва в сумі 2705,7 тис.грн.  

5,3% - промисловість в сумі – 571,1  тис.грн,

2,2% - торгівля в сумі 234,3 тис.грн

            2,1% -  інші 226,8  тис.грн.,

            1,5% - транспорт, зв’язок в сумі 163,2 тис.грн

            0,8% - будівництво в сумі – 84,6 тис.грн.,

            0,4 % - фінансові установи 41,9 тис.грн   

             Районний бюджет за І квартал  2018 року по загальному фонду виконано на 138,1% при плані 3563,8 тис. грн., фактично надійшло 4920,8 тис. грн.; селищний бюджет – на 131,9% при плані 1689,8 тис. грн., фактично надійшло 2228,5 тис. грн.; сільські бюджети – на 197,6% , при плані 1801,1 тис. грн., фактично надійшло 3558,4 тис. грн.

          Найбільшого результату досягли: Осичківська сільська рада -372,5%,Дубинівська сільська рада – 272,3%, Бакшанська сільська рада – 230,7%, Байбузівська сільська рада -215,4%, Капустянська сільська рада -211,3%, Вільшанська сільська рада – 179,4% Концебівська сільська рада – 162,0%.

        План за І квартал   2018 року     виконали всі сільські та селищна ради.

        В розрізі видів податків :

        Основним показником загального фонду є податок з доходів фізичних осіб, який займає 45,5% в загальному обсязі власних надходжень. ПДФО надходження складають 4867,9 тис. грн. при плані 3556,8 тис. грн., що становить 136,9 %, або надійшло понад план 1311,1 тис. грн. Основними факторами, що вплинули на  збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб є :

 збільшення надходжень, що сплачується податковими  агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, при плані 20,0 тис.грн. надійшло 456,1 тис.грн. план виконано на 2280% (план перевиконано за рахунок доплати за 2017 рік орендної плати  за оренду земельних паїв орендодавцям (ТОВ ім. Кірова – 300,0 тис.грн., ТОВ «СЗПТ» -66,8 тис.грн, фг «Коровенко»- 20,2 тис.грн,ПСП ім.. Котовського -18,0 тис.грн., ТДВ «АПК «Саврань»- 10,5 тис.грн, ПССФ «Слюсарево»-9,0 тис.грн, фг «Факел» -6,8 тис.грн.)   .

     збільшення надходжень , що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування ( при плані 170,0 тис.грн. надійшло 312,4 тис.грн план виконано на 183,7 %)

        Основними платниками податку з доходів фізичних осіб являються: Савранський завод продтоварів –313,3 тис.грн,  управління освіти, молоді та спорту Савранської РДА – 1093,1 тис.грн.,  Савранська центральна районна лікарня та  КП невідкладної допомоги – 322,3 тис.грн  (надходження у відрахуваннях).

            Станом на 01.04.2018 року фактів виплати   заробітної плати нижче встановленого законодавством рівня не встановлено.

З початку 2018 року в районі забезпечується своєчасна виплата заробітної плати всіма суб’єктами господарювання району.  

         Розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 жовтня 2017 року № 354/А-2017 « Про утворення районної  комісії з питань дотримання законодавства про працю що до  легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати» створено відповідну комісію.

           За І квартал 2018 року проведено 2 засідання  районної  комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо  легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати , на яких проаналізовано та заслухано 13суб»єктів господарювання району (4 юридичних особи та 9 ФОП) щодо відповідності кількості найманих працівників та фонду оплати праці обсягам виробництва та організації роботи повидам діяльності з метою недопущення використання найманої робочої сили з неоформленими трудовими договорами, а також щодо можливостей збільшення середньомісячної заробітної плати.

   На даних засіданнях постійно  проводиться роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання району щодо додержання гарантованих законодавством розмірів оплати праці, вжиття заходів по збільшенню рівня оплати праці , недопущення  заборгованості  по заробітній платі, легалізації робочих місць.

           Серед роботодавців і населення районну проводиться широка роз’яснювальна робота з реалізації нововведень в законодавстві про працю, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм в частині мінімальної заробітної плати та відповідальності роботодавців за порушення вимог трудового законодавства.

           На « гарячу» телефонну лінію звернень щодо не виплати заробітної плати станом на 01.04.2018 року не поступало.

             Дані питання знаходяться на постійному контролі і періодично висвітлюються в засобах масової інформації.

            Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно-активних та економічно-неактивних підприємствах, установах та організаціях Савранського району – відсутня.

                Другим за вагомістю показником надходжень  є єдиний податок, яка займає 27,9% в загальному обсязі власних надходжень. Єдиний податок  виконано на 214,0%, надходження  складають 2988,4 тис.грн., при плані 1396,3 тис.грн. в тому числі:

            єдиний податок з юридичних осіб виконаний на 127,4%, надійшло 95,7 тис.грн. при плані 75,1 тис.грн. план перевиконано в зв’язку з збільшенням обсягу виробництва ;

           єдиний податок з фізичних осіб виконаний на 189,3%, надійшло 1509,3 тис.грн. при плані 797,1  тис.грн. План перевиконано за рахунок платників ІІІ групи, у І кварталі 2018 року проведено розрахунки з платниками за виконані роботи у 4 кварталі 2017 року та І кварталі 2018 року.

             єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників виконаний на 263,9% при плані 524,1 тис.грн. надійшло 1383,4 тис.грн. План перевиконано за рахунок переплат та змін у законодавстві по відрахуваннях згідно Бюджетного Кодексу України розділ ІІІ, глава ІІ ,ст..64п.20 до місцевих бюджетів у 2018 році 100 відсотково зараховуються надходження до бюджетів сільських та селищної рад (в  2017 році було 86%) .

          Третім за вагомістю показником надходжень  є плата за землю, яка займає  20,4% в загальному обсязі власних надходжень. Плата за землю - надходження складають 2179,3 тис. грн. при плані 1582,9 тис. грн., що становить 137,7 %, або надійшло понад план 596,4 тис. грн. Перевиконання плану  повязано з тим ,що деякі орендарі сплатили орендну  плату наперед ,  ТОВ ім. Кірова сплатив земельний податок  з юридичних осіб за  два картала 2018 року та погашена заборгованість за 2017 рік по земельному податку з фізичних осіб в сумі 18,0 тис.грн.

            По надходженню державного мита відсоток виконання  236,3%, всього надійшло  2,6 тис.грн. при плані 1,1 тис.грн.  План  виконано в зв’язку з збільшенням надходжень до бюджету сільських рад державного мита , що сплачується за місцем розгляду та оформленням документів , у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування.

 

            Податок  на прибуток підприємств комунальної власності,  надходження  складають

 8,8 тис.грн при планових призначеннях 1,0 тис.грн. План перевиконано в зв»язку з збільшенням дохідної частини ВУЖКГ(збільшення об’ємів роботи,проведення  поточного ремонту водогону ) та КП Редакції «Сільські новини» ( в більшій кількості друкувались оголошення та збільшення кількості передплатників). При здачі Декларація на прибуток розраховано та сплачено річну суму за 2017 рік (ВУЖКГ 5,2 тис.грн. та КП Редакція «Сільські новини» 3,6 тис.грн)

           Плату за лісові ресурси виконано на 1,32 % надходження складають 0,7 тис.грн. План не виконано в зв’язку з тим ,що в І кварталі 2018 року не були видані дозвільні лісорубні квитки.

        Акцизний податок виконано на 115,6% надходження складають 415,8 тис.грн. при плані 359,6 тис.грн. План перевиконано за рахунок росту обсягів реалізації та цін на підакцизні товари.

               По транспортному податку надходження складають 2,1 тис.грн., на даний період бюджетних  призначень не має. 

          Частина чистого прибутку надходження становлять 1,2 тис.грн.

            По платі за оренду приміщення план виконано  на 103,3 %, надходження   складають 12,4 тис.грн. при плані 12,0 тис.грн.

    Податок на нерухоме майно виконано на 146,5 %, надходження складають 37,5 тис.грн. при плані 25,6 тис.грн. План перевиконано за рахунок платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками  об`єктів нежитлової  та житлової нерухомості ( деякі платники сплатили річну суму нарахувань).

         Плата за надання адміністративних послуг виконано на 277,5 % надходження складають 180,9 тис.грн при плані 65,2 тис.грн.

  Адміністративні штрафи та санкції –  план виконано на 760%, надходження складають 7,6 тис.грн. при плані 1,0 тис.грн. План  виконано в зв’язку з чітко налагодженою та спланованою роботою адміністративної комісії при Савранській селищній  раді та взаємодії з правоохоронними органами.         .

       До спеціального фонду бюджету Савранського району без урахування між бюджетних трансфертів надійшло 725,7 тис.грн., що становить 74,8 %.

Екологічний податок виконано на 198%, надходження становлять 9,9 тис.грн. при плані 5,0 тис.грн. План перевиконано за рахунок авансових про плат.

  По   власних надходжень бюджетних установ надійшло   712,6  тис.грн , що становить 73,9%   до призначень. Невиконання плану пов’язано з  тим,  що по управлінню освіти, молоді та спорту Савранської РДА  не надійшла в повному обсязі орендна плата за землю так як не настав термін сплати (при плані на 3 місяці 440,0 тис.грн надійшло 60,8 тис.грн)

Також не надійшла  батьківська плата за харчування дітей в  школах в тому обсязі в якому планувалось за рахунок введенням в школах карантину  в зимовий період.      

            Станом на 01.04.2018 року  заборгованість по платежах до бюджетів усіх рівнів склала – 460,4 тис.грн.,(без єдиного соціального внеску ) в тому числі до місцевого бюджету 454,3 тис.грн.

             Питання зменшення податкової заборгованості знаходиться на постійному контролі в районній державній адміністрації.

 

            Видатки  зведеного місцевого бюджету Савранського району за звітний період  з урахуванням трансфертів виконані  в сумі 42390,6 тис. грн., в т.ч.:

-          загальний фонд  - 40340,3 тис. грн, або на 82,1 % до  призначень на звітний період;

-          спеціальний фонд  - 2050,3 тис. грн.

      На захищені статті за звітний період спрямовано 37279,7 тис. грн. (92,4% видатків загального фонду бюджету.

             На видатки соціально – культурної сфери у цілому спрямовано 35584,8 тис.грн, або 88,2 % обсягу видатків загального фонду бюджету.

              Видатки на утримання  органів місцевого самоврядування  використані в сумі 2317,4 тис. грн., що складає 79,0 % до затвердженого зі змінами на І квартал 2018 року.

            Для забезпечення функціонування установ освіти кошти використані в сумі 16345,8  тис. грн. проти планових призначень з уточненнями  -  18598,7 тис. грн. або 88 %.

            Видатків на охорону здоров’я по району за І квартал 2018 року  затверджено зі змінами в  сумі 5054,2 тис. грн., фактично використано 4768,6 тис.грн., 97,0%. 

              На утримання закладів культури кошти використані  в сумі 1129,9 тис. грн. при плановому призначені 1385,4 тис. грн., або 82 %.

              Аналізуючи виконання бюджету по кодах економічної класифікації, слід відмітити, що видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовані на 90,9%, оплата комунальних послуг –  86,5 %,  продукти харчування – 50,2 %.

 Бюджет розвитку за  звітний період профінансовано в сумі 119,8 тис. грн., в т.ч.:

-          районний бюджет – 9,9 тис. грн., в т.ч. заклади  освiти – 1032.9 тис. грн., охорона здоров»я -157,1 тис грн.

      -   селищний бюджет – 24,4 тис. грн. – придбання оргтехнiки та бензопили. 

-  сільські бюджети – 81,1 тис. грн., в т.ч.:

Кам»янська с/рада – 31,7 тис. грн. – придбання пам»ятника.,

Концебiвська с/рада – 25.0 тис. грн. придбання музичноi апаратури.

     Станом на 01.04.2018 року нараховано на житлово-комунальні послуги з урахуванням заборгованості  753,8 тис., грн. Профінансовано – 661,2 тис., грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату складає в сумі 92,6 тис., грн.

       В І кварталі 2018 року нарахування сум  пільг пільговому контингенту, субсидій населенню, які фінансуються  з Державного бюджету на придбання  твердого палива та скрапленого газу    не проводилося ,  заборгованість на звітну дату відсутня.

        Станом на 01.04.2018 року за рахунок субвенції з місцевого бюджету для надання пільг  населенню на фінансування  послуг зв’язку та  компенсації за пільгове перевезення, профінансовано кошти в сумі 76,9 тис. грн., фактично спожито за І квартал з урахуванням кредиторськоi заборгованостi  2018 року – 79,9 тис., грн.,   кредиторська заборгованість  станом на 1 квітня 2018 року – 3,0 тис.грн.

         На виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  нараховано 8929,3   тис. грн. отримано та профінансовано 8929,3 тис.грн. Кредиторської заборгованості станом на 01.04.2018 року немає.

       На виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування нараховано 199,7 тис. грн., профінансовано 199,7 тис.грн. Кредиторської заборгованості станом на 01.04.2018 року немає.

    Середньомісячна заробітна плата в середньому по галузях становить 5472 грн ., в т.ч.:

-          органи місцевого самоврядування –  6817 грн.

-          освіта –5935 грн.

-          охорона здоров”я – 4548 грн.

-          соціальний захист –5283  грн.

-          культура і мистецтво –4466 грн

                   -     фізична культура –3920 грн.

             Станом на 1 квітня 2018 року дебіторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету Савранського району  складає в сумі 15,0  тис. грн.  в Дубинівській сільській раді в сумі 2,0 тис.грн, в Савранській селищній раді в сумі 2,1 тис.грн та в центрі надання первинної медико- санітарної допомоги на суму 2,6 тис.грн , також ДНЗ «Веселка»  в сумі 2,0 грн  і відділ освіти 3,9 тис.грн це  передплата  періодичних видань на 2 квартал 2018 рік.

            Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 1 квітня 2018 року  порівняно зі станом на 1 січня 2018 року зменшилась на 2130,7 тис. грн. і  складає в сумі  95,6 тис. грн.,  це заборгованість в управлінні соціального захисту населення на виплату пільг і субсидій .

         По спеціальному фонду дебіторська  заборгованість складає в сумі 363,3 тис. грн. це підписка періодичних видань на 2018 рік  по відділу освіти в сумі 7,0 тис.грн, , в територіальному центрі обслуговування одиноких непрацездатних громадян 0,8 тис.грн також в Савранській лікарні в сумі 2,0 тис.грн. По відділу освіти  аванс 30 відсотків  по капітальному ремонту Савранської опорної школи в сумі 353,5 тис.грн.

          Кредиторської заборгованості по спеціальному фонду відсутня

 

.

Начальник

фінансового управління                                                                                         Г.І.Курочка