24.10.2017

Надходження доходів по загальному фонду станом на 01.10.2017 р.

Назва сільських рад та селищної План на 2017 рік Січень- вересень Земля Єдиний податок Акцизний податок
План Надійшло % виконання до річного % виконання План на рік План на січень-вересень Надходження % до річного % до 9 м-в План на рік План на січень-вересень Надходження % до річного % до 9 м-в План на рік План на січень-вересень Надходження % до річного % до 9 м-в
Байбузівська с/р
638,3 436,00 583,2 91,4 133,8 373,4 278 377,1 101,0 135,6 255,6 150,9 188,7 73,8 125,0 7,0 5,2 8,1 115,7 155,8
Бакшанська с/р
1779,3 1419,30 1402,0 78,8 98,8 1020,5 833,6 815,1 79,9 97,8 748,3 579 580,6 77,6 100,3 1,0 1 0,6 60,0 60
Вільшанська с\р
457,2 326,90 424,2 92,8 129,8 275,7 215,9 303,3 110,0 140,5 164,2 98,1 103,7 63,2 105,7 6,3 4,8 6,9 109,5 143,75
Дубинівська с/р
1440 969,90 1364,9 94,8 140,7 1018,4 765,7 1075,1 105,6 140,4 319,2 137 196,2 61,5 143,2 96,0 64 55,4 57,7 86,6
Кам"янська с/р
1452,6 915,20 952,3 65,6 104,1 698,1 523,3 592,6 84,9 113,2 740,7 381,9 350,9 47,4 91,9 7,0 4,5 6,1 87,1 135,6
Капустянська с/р
836 623,10 667,8 79,9 107,2 280,1 219 303,6 108,4 138,6 549,2 375,7 318,4 58,0 84,7 2,0 1,4 0,8 40,0 57,1
Концебівська с/р
2137,3 1658,50 1905,0 89,1 114,9 1118,0 752 971 86,9 129,1 1002,3 895 907,1 90,5 101,4 10,0 6,7 8,8 88,0 131,3
Неделківська с/р 1019,4 693,20 761,4 74,7 109,8 641,1 508,3 573,4 89,4 112,8 371,6 180,4 184,3 49,6 102,2 2,3 1,7 1,2 52,2 70,6
Полянецька с\р
1330,1 744,10 926,0 69,6 124,4 641,1 480 558,7 87,1 116,4 677,2 255,1 359,8 53,1 141,0 2,0 1,5 1,7 85,0 113,3
Осичківська с/р
1852 810,60 1253,3 67,7 154,6 682,7 427,5 636,1 93,2 148,8 1143,5 372,9 588,2 51,4 157,7 12,0 4,2 10,3 85,8 245,2
Всього: 12942,2 8596,80 10240,1 79,1 119,1 6749,1 5003,3 6206,0 92,0 124,0 5971,8 3426,0 3777,9 63,3 110,3 145,6 95,0 99,9 68,6 105,2
Савранська с/р
6443,5 4877,10 5426,1 84,2 111,3 1800,0 1341,0 1553,4 86,3 115,8 3000,0 2260 2326,1 77,5 102,9 1300,0 1010 908,5 69,9 90,0
Райбюджет 14000 10945,30 13588,7 97,1 124,2


Разом: 33385,70 24419,20 29254,90 87,6 119,80 8549,1 6344,3 7759,4 90,8 122,3 8971,8 5686,0 6104,0 68,0 107,4 1445,6 1105,0 1008,4 69,8 91,3


Начальник фінансового управління Курочка Г.І.
Виконавець:
Півторак О.Л