24.10.2017

Аналіз надходження доходів станом на 1.10.2017


Аналіз надходження доходів станом на К Б К план на 2017 р план на січень -вересень Факт надійшло на 1.10. 2016рік факт на 1.10.2017.року % виконання до затвердженого Відхилення (+,-) від затвердженого Відхилення (+,-) від минулого року Темп росту Відсоток виконання річного плану
Загальний фонд ,разом
36913,3 24419,2 21577,9 29254,9 119,80 4835,7 7677,1 135,6 79,25
Податок на доходи з фізичних осіб, всього 110100 16614,3 10880,8 8361,3 13489 123,97 2608,2 5127,7 161,3 81,19
Державне мито 220900 8 5,3 6,1 9,5 179,25 4,2 3,4 155,7 118,75
Акцизний податок 140400 1445,6 1105 1190,9 1008,4 91,26 -96,6 -182,5 84,7 69,76
Подат. на приб.підпр.комунал. власн. 110202 5,3 4,9 4,1 5,3 108,16 0,4 1,2 129,3 100,00
Кошти за шкоду що заподіяна на земельних ділянках 240622
0
1
1 1,0

Плата за надання адміністративних послу 220125 200,3 146,2 140,6 321,7 220,04 175,5 181,1 228,8 160,61
Плата за землю 180105-180109 8964,1 6344,3 6505,3 7759,4 122,31 1415,1 1254,1 119,3 86,56
Податок на нерухоме майно 180101-180104 22,4 15,4 23 149,7 972,08 134,3 126,7 650,9 668,30
Плата за лісові ресурси 130102 254 194,8 360,8 359,6 184,60 164,8 -1,2 99,7 141,57
Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 5 3,5 3,9 4,4 125,71 0,9 0,5 112,8 88,00
Транспортний податок 180111 2,3 0,9 2,3 1 111,11 0,1 -1,3 43,5 43,48
Плата за оренду приміщення 220804 43,3 31 47,9 37,1 119,68 6,1 -10,8 77,5 85,68
Єдиний податок 180500 9346,8 5686 4917,7 6104 107,35 418 1186,3 124,1 65,31
екологічний податок 190100
0 0,0

Надходження від реалізації безхозного майна 31010200
0 10

0 -10,0 0,0
Туристичний збір 180300

1,8 0,1
0,1 -1,7 5,6
частина чистого прибутку 21010300 1,9 1,1 1,7 4,7 427,27 3,6 3,0 276,5 247,37
кошти за шкоду заподіяну на земельних ділянках 240622
0 0,4

0


інші надходження 240603
0 0,05

0 -0,1 0,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ,
3411,4 2965,9 2916 2743,3 92,49 -222,6 -172,7 94,1 80,42
Власні надходження бюджетних установ 250000 3391,2 2953,7 2860,6 2695,2 91,25 -258,5 -165,4 94,2 79,48
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 180415
0 0,0

Грошові стягнення за шкоду заподіяну 240621

0,2

0 -0,2 0,0
екологічний податок 190100 20,2 12,2 19,9 19,4 159,02 7,2 -0,5 97,5 96,04
Кошти від продажу землі 33010100

35,3 28,7
28,7 -6,6 81,3
Субвенції
2470 1720 0 970 56,40 -750 970,0
39,27
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 41030400 1770 1020
270
-750 270,0
15,25
Субвенція з державного бюджету 41034500 700 700
700 100,00 0 700,0
100,00
Всього доходів
40324,7 27385,1 24493,85 31998,2 116,85 4613,1 7504,4 130,6 79,35
Базова дотація 410201 6337,1 4752,8 3908,9 4224,7 88,89 -528,1 315,8 108,1 66,67
Додаткова дотація 410202 9731,3 7298,3
6487,3 88,89 -811 6487,3
66,66
інші додаткові дотації 410209
0 0,0

Всього субвенцій
91154 70600,6 55990,2 70152,7 99,37 -447,9 14162,5 125,3 76,96
Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 41035400 120,5 87,7
76,8 87,57 -10,9 76,8
63,73
Субвенція на пільги і субсидії ЖКП 410308 2657,8 1941,6 262,9 1941,6 100,00 0 1678,7 738,5 73,05
Субвенція з державного бюджету на допомогу сім"ям з дітьми 410306 33041,1 25988,2 23091 25988,2 100,00 0 2897,2 112,5 78,65
Субвенція на субсидії і пільги 410310 8365,1 6183,7 2151,9 6183,7 100,00 0 4031,8 287,4 73,92
Субвенція на утримання дітей сиріт 41035800 856,2 660,8 507,5 546,7 82,73 -114,1 39,2 107,7 63,85
Інші субвенції 4103500 6331,4 5526,5 2931,8 5163,2 93,43 -363,3 2231,4 176,1 81,55
Медична субвенція з державного бюджету 41034200 14434,8 10825,8 8464 10825,8 100,00 0 2361,8 127,9 75,00
Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів 410336 251,1 189,8
230,2 121,29 40,4

91,68
Освітня субвенція 410339 25096 19196,5 18581,1 19196,5 100,00 0 615,4 103,3 76,49
Всьго доходів
150017,1 111756,8 84392,95 113832,9 101,86 2826,1 28470,0 134,9 75,88
Начальник фінансового управління Г.І.Курочка