08.12.2017

Аналіз надходження доходів станом на 01.12.2017

Аналіз надходження доходів станом на К Б К план на 2017 р план на січень -листопад Факт надійшло на 1.12. 2016рік факт на 1.12.2017.року % виконання до затвердженого
Загальний фонд ,разом
37403,9 33518,5 31125,0 41055,4 122,49
Податок на доходи з фізичних осіб, всього 110100 16614,3 14946,1 12022,9 18679,4 124,98
Державне мито 220900 8 7 7,3 11,4 162,86
Акцизний податок 140400 1445,6 1356,1 1538,6 1659,2 122,35
Подат. на приб.підпр.комунал. власн. 110202 5,3 5,1 4,6 5,4 105,88
Кошти за шкоду що заподіяна на земельних ділянках 240622
0
1 #ДЕЛ/0!
Плата за надання адміністративних послу 220125 302,3 286,9 197,5 434,4 151,41
Плата за землю 180105-180109 9114,7 8309,7 8217,4 9463,7 113,89
Податок на нерухоме майно 180101-180104 54,4 54,1 26,7 163,6 302,40
Плата за лісові ресурси 130102 354 303,9 418,1 359,9 118,43
Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 5 5 3,9 5,1 102,00
Транспортний податок 180111 2,3 1,6 2,3 45,1 2818,75
Плата за оренду приміщення 220804 43,3 40 56,6 45,8 114,50
Єдиний податок 180500 9452,8 8201,1 8611,3 10165,2 123,95